Pomiń menu

Fundacja GraTy (Archiwum)

Fundacja GraTy powstała na skutek potrzeby wspólnoty, kooperacji działaczy, zdolności członków i członkiń nieformalnej grupy. Jeszcze przed powstaniem fundacji, od 2018 tworzyliśmy nieformalną grupę GraTy. Organizując inicjatywy prodemokratyczne i proobywatelskie. Wdrażaliśmy narzędzia partycypacji społecznej, prowadząc dialog z władzami miasta, NGO oraz społecznością osiedli. Przeprowadziliśmy dziesiątki warsztatów, promując przy tym gry bez prądu i storytelling wśród dzieci.

Co nowego?