Pomiń menu

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Już w pierwszych dniach od wybuchu wojny w Ukrainie do Międzyrzeca Podlaskiego zaczęli przybywać uchodźcy szukający tu bezpieczeństwa. Miasto leży niecałe 100 kilometrów od granicy. Aby zaradzić kryzysowej sytuacji i opanować chaotyczne, pospieszne działania, powstał punkt humanitarny.

„W Międzyrzecu Podlaskim zamiast wielu małych, rozproszonych i nieskoordynowanych działań, różne środowiska, ochotnicy i urzędnicy, włączyli się do jednej wspólnej dużej inicjatywy pomocy, i to wszystko w sytuacji trudnej emocjonalnie, w małym mieście, które nie otrzymało żadnego wsparcia z zewnątrz. To robi wrażenie”, komentuje Anna Dąbrowska, współzałożycielka Lubelskiego Komitetu Pomocy Ukrainie.

W zorganizowanie punktu włączyły się różne lokalne środowiska Międzyrzeca Podlaskiego: Urząd Miasta, organizacje i grupy nieformalne (m.in. Babski Międzyrzec), mieszkańcy, przedsiębiorcy – hotelarze, restauratorzy, strażacy, nadleśnictwo – to kilkadziesiąt osób pracujących jako wolontariusze. Punkt humanitarny miał pomóc skoordynować działania wszystkich zaangażowanych. Miasto udostępniło lokum: było to pomieszczenie po sklepie na targowisku. Potrzebujący odbierali tutaj produkty i rzeczy pierwszej potrzeby: jedzenie, ubrania, środki higieny osobistej, przedmioty codziennego użytku. Zadaniem społeczniczek ze Stowarzyszenia Elementum, uczestnika akcji Masz Głos, było przyjmowanie i sortowanie darów, następnie wydawanie ich uchodźcom oraz rodzinom, które przyjęły pod swój dach uciekinierów. W sklepie dyżurowali też pracownicy Urzędu Miasta.

Tylko w pierwszych tygodniach inicjatywa objęła pomocą ponad 500 uchodźców i uchodźczyń. Miasto pośredniczyło w poszukiwaniu dla nich mieszkań, łączyło oferujących z potrzebującymi. Międzyrzec Podlaski przekazał pomoc humanitarną do Kamienia Koszyrskiego, miasta partnerskiego w Ukrainie. W marcu 2022 Urząd Miasta z grupą nieformalną Babski Międzyrzec i Stowarzyszeniem Elementum zorganizował kiermasz wielkanocny, z którego cały dochód przekazany został uchodźcom.

Wspólna praca zakończyła się po kilku miesiącach, gdy większość uchodźców i uchodźczyń opuściła Międzyrzec. Dziś mieszka w nim kilka ukraińskich rodzin. „Jest to czas włączania nowych mieszkańców w lokalne inicjatywy” – mów Marta Muszyńska ze Stowarzyszenia Elementum.

Zaangażowania w pomoc: Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego , Urząd Miasta, Paweł Łysańczuk (zastępca burmistrza), Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno”, OSP „Zawadki”, OSP „Śródmieście”, Jakub Leszczuk (Centrum Medyczne Empatia), Gabriela Kulik, Hotel Hesperus, Leszek Michalec (nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec), Krzysztof Gajecki (Nadleśnictwo Międzyrzec), Agnieszka Skóra i grupa nieformalna „Babski Międzyrzec”, Elżbieta Wiącek (Pizzeria Italiana), Marta Nowik, Katarzyna Żak, Firma Dr Gerard, Katarzyna Chmielewska Rodriguez (Fundacja Nantucket Cares), Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek”, Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Arkadiusz Myszka (dyrektor MOSiR), Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, Zespół Placówek Oświatowych nr 1, Zespół Placówek Oświatowych nr 2, Zespół Placówek Oświatowych nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Żłobek Miejski, Międzyrzeckie parafie, Szkolne koła Caritas, Międzyrzecka Drużyna Harcerzy „Bór”, Apteka Centrum, Stowarzyszenie Elementum.

Społeczność samorządowa Międzyrzeca Podlaskiego otrzymała Nagrodę Specjalną za pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy w sposób skoordynowany i zgodnie ze standardami na najwyższym poziomie, za prowadzenie punktu humanitarnego.