Pomiń menu

Walka z deweloperem i miastem o zielony teren

Walka z deweloperem i miastem o zielony teren

Wygrać walkę z miastem i deweloperem o ochronę cennego przyrodniczo Górczyna w Poznaniu? Stowarzyszeniu FiberArt to się udało, a nie byli pierwszymi w akcji Masz Głos, którzy zmagali się z tym tematem, ponadto sprawa dotyczyła terenu wielkości równej osiemnastu boiskom piłkarskim.

Droga do sukcesu była trudna i długa. Najpierw powstała petycja o utworzenie parku na Górczynie, którą podpisało 700 mieszkańców, potem współpraca z Radą Osiedla Górczyn. Wreszcie wiele spotkań z przedstawicielami władz miasta. Grupa chodziła na sesje Rady Miasta, zabrała radnych w teren na wizję lokalną, dwukrotnie spotkała się z prezydentem Poznania. W kręgu rozmówców byli też m.in. posłowie z okręgu poznańskiego: Joanna Jaśkowiak, Rafał Grupiński, pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury, bo Górczyn nie miał planu zagospodarowania przestrzennego, który mógłby specjalnym zapisem chronić tereny zielone.

W wyniku kilkumiesięcznych i konsekwentnych kontaktów w lipcu radni jednogłośnie uchwalili stanowisko o utworzeniu na Górczynie użytku ekologicznego i objęciu ochroną pomnikową wierzb rosnących na tym terenie. W projektach Studium Zagospodarowania Terenu i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które zaczęły być wówczas opracowywane, pojawiło się oznaczenie parku, powiększonego w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o teren z wierzbami i część terenu torfowisk.

W planach Stowarzyszenia jest zabezpieczenie przed zabudową całego podmokłego terenu między ulicami Dmowskiego i Krauthofera, a dawnym nasypem kolejowym, za którym zaczyna się park na Górczynie. Liderzy Stowarzyszenia skontaktowali się w tej sprawie z dwoma radnymi, którzy już przygotowali stosowną interpelację.

Stowarzyszenie FiberArt zostało laureatem nagrody Super Głos za za uratowanie przed zabudową zielonych terenów na Górczynie w Poznaniu.