Pomiń menu

Stowarzyszenie FiberArt

Obecnie najbardziej palącym problemem w dzielnicy Górczyn jest walka o zachowanie torfowisk, terenów zielonych i podmokłych. Chcemy aby tereny nasypu kolejowego dawnej kolei Poznan-Berlin oraz przyległe do niego mokradła stały się nowym parkiem. Niestety obecnie są wydawane pozwolenia na budowy na mokradłach oraz cieku wodnym Górczynka, mimo że Miasto Poznań zobowiązało się do ochrony mokradeł i torfowisk. Chcemy aby wierzby które rosną przy cieku wodnym Górczynka stały się pomnikami przyrody, mają one wymiary pomnikowe. Chcemy aby mieszkańcy w drodze konkursu nadali imiona drzewom. Wspólnie z mieszkańcami organizujemy sprzątanie tych terenów , pikniki i festyny. https://www.facebook.com/CILGorczynskiFyrtel

Co nowego?