Pomiń menu

Czy głos mieszkańców jest ważny?

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą: Podstawy prawne wprowadzenia instytucji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców do statutów jednostek samorządu terytorialnego, autorstwa: prof. Huberta Izdebskiego.

W wielu miastach i gminach na tyle szanuje się głos obywateli, że do statutów wprowadzany jest zapis o inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców. Niestety w części przypadków wpis ten jest kwestionowany przez wojewodów, np. w Olsztynie. W związku z tym, że jest to istotne ograniczenie praw mieszkańców, poprosiliśmy o przygotowanie ekspertyzy prof. Huberta Izdebskiego (WPiA UW). Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą:

Podstawy prawne wprowadzenia instytucji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców do statutów jednostek samorządu terytorialnego, autor: prof Hubert Izdebski