Pomiń menu

Fundusz korkowy

Możesz kontrolować, na co samorząd w twojej gminie wydaje pieniądze. Czy na pewno środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (tzw. fundusz korkowy) idą na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii?

Dołącz do akcji i zrealizuj zadanie Fundusz korkowy!

Więcej informacji o tym zadaniu tutaj.

Informacje o innych zadaniach akcji.