Pomiń menu

Listopad w akcji Masz Głos

Listopad w akcji Masz Głos

W środku jesiennego sezonu zarzucamy kotwicę i robimy węzłowe wydarzenie edycji 2019/2020 Masz Głos. Jesteście ciekawi, co czeka nas w listopadzie?

  • wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji wypełniają ankietę, dostępną na koncie po zalogowaniu się do panelu. Czas na wypełnienie ankiety upływa 10 listopada; organizatorzy z ciekawością czekają na odpowiedzi!
  • uczestnicy akcji mogą opublikować na stronie Masz Głos informację związaną ze swoją działalnością. Wystarczy wejść na konto do panelu, nacisnąć przycisk „Dodaj aktualność” – wpisać treść i najlepiej dodać zdjęcie, które ma towarzyszyć publikacji (nie jest to element konieczny). Po zatwierdzeniu aktualności przez administratora strony ukaże się ona na stronie głównej www.maszglos.pl i w zakładce „Co nowego u uczestników?”
  • 22-24 listopada w Falentach pod Warszawą odbywa się ogólnopolski zajazd uczestników akcji. Wielkie wydarzenie, a przede wszystkim intensywny czas szkoleń, tematycznie powiązanych z obszarami działań uczestników. Będzie też wspólna debata oraz wiele ciekawych spotkań z ekspertami prawa, aktywności lokalnej, współpracy z samorządem lokalnym i mieszkańcami, narzędzi partycypacji, mediów społecznościowych, kreatywnej komunikacji. Nie zapomnieliśmy o spotkaniach integracyjnych!
  • 28 listopada webinarium na temat diagnozy potrzeb społeczności lokalnej; poprowadzi je Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, koordynator i ekspert akcji Masz Głos;
  • z zakładki Pobierz materiały można bezpłatnie pobierać materiały informacyjne i promocyjne (m.in. naklejki, plakaty), a uczestnicy akcji mogą bezpłatnie zamawiać materiały bezpośrednio ze swojego konta na stronie akcji. Są to wydrukowane plakaty A2 z miejscem do wpisania wydarzenia oraz jego organizatora. Plakaty są pomocne w promowaniu wśród mieszkanek i mieszkańców wydarzenia lub spotkania, które organizuje uczestnik Masz Głos. Do zamówienia są także broszury, m.in. “Narzędziownik obywatelski”, “Czy radny jest bezradny?”, “Zasady lokalnych konsultacji”, “Inicjatywa lokalna”, “Karta praw mieszkańca” i inne;
  • list do władz – również z panelu uczestnika można zamówić list do osób i instytucji, którym organizator akcji Masz Głos – Fundacja im. Stefana Batorego – przekaże list z informacją o uczestnictwie Waszej organizacji/grupy w tegorocznej edycji akcji Masz Głos i z uprzejmą prośbą o współpracę w jej ramach;
  •  newsletter: pod koniec miesiąca podzielimy się wszystkim, co ważne w Masz Głos. Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera