Pomiń menu

Styczeń w akcji Masz Głos

Styczeń w akcji Masz Głos

Co przyniesie Nowy Rok? Nie wiemy, ale przeczuwamy same dobre rzeczy! Już najbliższy czas zaplanowaliśmy bogato - zobaczcie nasz wspólny kalendarz w Masz Głos na styczeń!

  • wszyscy uczestnicy wypełniają podsumowanie cząstkowe – termin do 17 stycznia; podsumowania ma formę ankiety i jest dostępne na koncie każdego uczestnika akcji po zalogowaniu się do panelu;
  • koordynatorzy regionalni i uczestnicy akcji współpracują przy realizowaniu zaplanowanych działań lokalnych – jest to czas dalszego rozpoznawania potrzeb, wspierania w kwestiach formalnych, wykonywania konkretnych zadań;
  • uczestnicy akcji mogą opublikować na stronie Masz Głos informacje związane ze swoją działalnością. Wystarczy wejść na konto do panelu, nacisnąć przycisk “Dodaj aktualność” – wpisać treść i najlepiej dodać zdjęcie, które ma towarzyszyć publikacji (nie jest to element konieczny). Po zatwierdzeniu aktualności przez administratora strony ukaże się ona na stronie głównej www.maszglos.pl i w zakładce “Co nowego u uczestników?”
  • z zakładki Pobierz materiały można bezpłatnie pobierać materiały informacyjne i promocyjne (m.in. naklejki, plakaty). Uczestnicy akcji mogą bezpłatnie zamawiać materiały bezpośrednio ze swojego konta na stronie akcji. Są to wydrukowane plakaty A2 z miejscem do wpisania wydarzenia oraz jego organizatora. Plakaty są pomocne w promowaniu wśród mieszkanek i mieszkańców wydarzenia lub spotkania, które organizuje uczestnik Masz Głos. Do zamówienia są także broszury, m.in. “Narzędziownik obywatelski”, “Czy radny jest bezradny?”, “Zasady lokalnych konsultacji”, “Karta praw mieszkańca” i inne;
  • w bibliotece webinariów dostępne jest najnowsze szkolenie on-line: „Złapać rytm: wypalenie aktywistyczne – regeneracja – dobrostan”, które przeprowadziła Natalia Sarata, inicjatorka „RegenerAkcji dla zmęczonych aktywistek i aktywistów”; w lutym będzie część druga webinarium o wypaleniu aktywistów;
  • pod koniec stycznia odbywa się webinarium dotyczące ochrony drzew, przeciwdziałaniu ich wycinaniu;
  • list do władz – również z panelu uczestnika można zamówić list do osób i instytucji, którym organizator akcji Masz Głos – Fundacja im. Stefana Batorego – przekaże list z informacją o uczestnictwie Waszej organizacji/grupy w tegorocznej edycji akcji Masz Głos i z uprzejmą prośbą o współpracę w jej ramach;
  •  newsletter: pod koniec miesiąca podzielimy się wszystkim, co ważne w Masz Głos. Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera