Pomiń menu

Wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży

Wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży

W związku z otrzymaniem darowizny w poleceniu testamentowym od śp. Tamary Kołakowskiej, żony zmarłego w 2009 roku prof. Leszka Kołakowskiego, członka Rady Fundacji Batorego, filozofa i myśliciela, chcemy zaoferować wspólnotom lokalnym z terenów, na których działają uczestnicy akcji Masz Głos, możliwość otrzymania wsparcia w wysokości do 2500 zł, przeznaczonego na cele wskazane przez Darczyńców, tj.:

  • działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych prowadzone przez lokalne organizacje społeczne i grupy nieformalne, szkoły, rady rodziców i placówki wychowawczo-opiekuńcze, placówki wsparcia dziennego (np. świetlice i kluby środowiskowe), biblioteki w postaci: organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek/zielonych szkół, pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z niezamożnych środowisk,
  • zakup wartościowej literatury dla młodzieży do bibliotek oraz promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (lista polecanych tytułów przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji)
  • organizację dożywiania dzieci i młodzieży w świetlicach innych placówkach wychowawczo-opiekuńczych.

Wsparcie mogą otrzymać organizacje i grupy uczestniczące w akcji Masz Głos lub rekomendowane przez nie podmioty: organizacje społeczne i grupy nieformalne, szkoły, rady rodziców i placówki wychowawczo-opiekuńcze, placówki wsparcia dziennego (np. świetlice i kluby środowiskowe), biblioteki.

Z dotacji/darowizny można pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań (np. materiały na zajęcia, wynagrodzenie prowadzących, wyżywienie uczestników, książki i czasopisma,  koszty transportu i udziału w wydarzeniach kulturalnych, materiały biurowe).

Środki można wydatkować od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2022 roku.

Harmonogram

Wniosek

Wszelkie pytania proszę kierować do Joanny Załuskiej: [email protected], 605 580 343