Pomiń menu

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji

Do edycji 2022 zaprosiliśmy 187 organizacji społecznych i grup nieformalnych z niemal trzystu, które zgłosiły się do akcji Masz Głos. Zaczynamy wspólną pracę. W jej finale czekają nagrody Super Samorząd i Super Głos dla najlepiej zrealizowanych inicjatyw.

Rekrutacja była dwuetapowa. Najpierw należało wypełnić formularz zgłoszeniowy, a później przejść przez rozmowę telefoniczną z koordynatorem regionalnym. Ważnymi elementami weryfikującymi były: pomysł na działanie, gotowość współpracy z władzą samorządową i innymi mieszkańcami przy realizacji inicjatywy społecznej, niepełnienie funkcji radnego/radnej czy innej we władzach samorządowych. Akcja Masz Głos jest dla organizacji społecznych i grup nieformalnych.

Działamy regionalnie
Najwięcej uczestników jest z województw: śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Pozostałe województwa są podobnie reprezentowane. Na co dzień z uczestnikami będą pracowali koordynatorzy akcji Masz Głos, którzy opiekują się konkretnymi województwami i prowadzą grupy regionalne. Organizują dla nich spotkania wojewódzkie, regionalne, wizyty studyjne. Są do codziennych konsultacji w problemach, które towarzyszą realizacji inicjatyw lokalnych. Przede wszystkim pomagają nawiązać współpracę z władzami samorządowymi, bo w akcji Masz Głos chodzi o to, aby oddolne działania były realizowane przy zaangażowaniu całego środowiska lokalnego – w myśl przekonania, że samorząd to wspólnota.

Zobacz: mapa uczestników

Masz Głos, czyli społeczność
Część grup zdecydowała się na udział w akcji Masz Głos kolejny raz, ale proporcje dotychczasowych uczestników do nowych są zbliżone: 54% vs. 46%. „Akcja wciąga: poznajemy nowe organizacje, ludzi, nawiązujemy kontakty, czerpiemy dobre wzorce. Daje moc energii!”, można przeczytać w formularzach zgłoszeniowych. Albo: „Działanie przyniosło oczekiwany rezultat, chcemy więcej, chcemy działać i zbliżać ludzi”. Niektóre z działań są ze swojej natury wieloletnie, więc grupy potrzebują kontynuacji wsparcia ekspertów akcji Masz Głos. Niewątpliwą wartością dla uczestników jest też przebywanie w środowisku akcji, które rozumie się i wspiera, a od tego roku będzie miało ku temu jeszcze większą szansę. Ruszyła grupa na Facebooku „Społeczność Masz Głos”, otwarta na aktywistów w ogólne, niezależnie od tego, czy są związani z akcją Masz Głos jako uczestnicy czy nie.

Sprawy do zrobienia
Wstępny przegląd pomysłów na działania uczestników pokazuje, że wiele inicjatyw będzie dotyczyło integracji społeczności lokalnych z uchodźcami. Ale to nie wyczerpuje wszystkich kierunków, bo wciąż ważne są sprawy tworzenia standardów ochrony zieleni miejskiej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wciągania seniorów w działania rad osiedli, rozliczania władze z obietnic wyborczych, wspierania inicjatywy dla osób głuchych i niedosłyszących. Widać, że będzie różnorodnie, a w finale na uczestników czekają nagrody: Super Samorząd i Super Głos.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w rekrutacji. Uczestnikom życzymy wiatru w żagle do działań – zaczynamy!

Zobacz harmonogram akcji Masz Głos – edycja 2022