Pomiń menu

Transport i komunikacja

Transport i komunikacja mają ogromne znaczenie dla mieszkańców i mieszkanek. Niezależnie od tego, czy jesteś z małej czy dużej miejscowości, czy poruszasz się pieszo, rowerem, samochodem, a może transportem zbiorowym – zapewne zależy Ci na tym, aby bezpiecznie, komfortowo i możliwie sprawnie dotrzeć tam, dokąd zmierzasz.

Wiele aspektów tego, jak działa lokalny transport i komunikacja, zależy od władz samorządowych – podejmowanych przez nie decyzji, realizowanych przez nie inwestycji, a także ich komunikacji z mieszkańcami i mieszkankami.

Zarówno kwestie infrastruktury drogowej (stanu dróg, chodników i ścieżek rowerowych, odpowiedniego oznakowania, bezpieczeństwa i dostępności przejść dla pieszych, umiejscowienia przystanków, parkingów itp.), jak i organizacji komunikacji (rozkładów jazdy i tras transportu zbiorowego, wysokości opłat itp.) mogą być przedmiotem diagnozy oraz działania na rzecz ich poprawy i lepszego dopasowania do potrzeb mieszkanek i mieszkańców.

Jeśli dostrzegasz problemy związane z funkcjonowaniem transportu w Twojej gminie, możesz zacząć działać na rzecz ich rozwiązania. Jeżeli takich problemów nie dostrzegasz, ale – tak jak my – uważasz, że transport jest ważny i ma ogromny wpływ na życie mieszkańców i mieszkanek, możesz przyjrzeć się bliżej temu, jak funkcjonuje on w Twojej gminie. Może jednak da się coś zmienić na lepsze?

Zobacz scenariusz działania: