Pomiń menu

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski (zwany także budżetem partycypacyjnym) to narzędzie, za pomocą którego mieszkanki i mieszkańcy gminy, w której został utworzony, mogą decydować o przeznaczeniu części finansów. Mechanizm ten pozwala na zgłaszanie projektów, które poddawane są konsultacji i ocenie według określonych w ustawie kryteriów. Następnie projekty są przedmiotem głosowania mieszkańców.

Zadania, które zostaną wybrane, będą uwzględnione w uchwale budżetowej gminy, bo w taki sposób podjęte decyzje są wiążące dla władz. W toku prac nad projektem uchwały budżetowej rada gminy nie może usunąć, ani w istotny sposób zmienić zadań. które zostały wybrane w ramach budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski to przekazanie decyzji finansowych mieszkankom i mieszkańcom – czyli tym, których one bezpośrednio dotyczą i którzy najlepiej wiedzą, czego w ich mieście/gminie najbardziej potrzeba. Za jego pomocą możesz zrealizować pomysły, które będą służyć całej społeczności – od inwestycji w infrastrukturę i wspólną przestrzeń, po sfinansowanie z budżetu gminy wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych.

Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą dzielić się na pule przeznaczone dla określonych dzielnic lub w całości objąć gminę. W ten sposób z wykorzystaniem budżetu partycypacyjnego można planować budżet konkretnych jednostek, np. domów kultury, szkół itp.

Zobacz scenariusze działań:


Zobacz materiały edukacyjne poświęcone tematyce budżetu obywatelskiego