Pomiń menu

Scenariusz – wdrażanie budżetu obywatelskiego w szkole

Jesteś uczennicą/uczniem, nauczycielką/nauczycielem, rodzicem lub po prostu interesujesz się tematyką budżetów partycypacyjnych i chcesz wprowadzić taki mechanizm w jednej ze szkół w Twoim mieście/gminie? Ta ścieżka jest dla Ciebie.

Przy wsparciu koordynatorki lub koordynatora postaracie się o wprowadzenie w Waszej szkole procedury, w ramach której uczniowie i uczennice, nauczyciele i nauczycielki oraz rodzice będą mieli możliwość współdecydowania o części wydatków z budżetu szkoły. Decyzje te będą dotyczyły przede wszystkim planowanych remontów czy zakupów wyposażenia. W tym celu wraz z koordynatorem lub koordynatorką przygotujcie propozycje odpowiednich rozwiązań, postarajcie się o przychylność dyrekcji szkoły oraz władz samorządowych i rad rodziców. Zorganizujcie spotkanie informacyjne na temat tego, czym jest budżet obywatelski w szkole i co pozytywnego może wnieść w życie szkolnej społeczności.