Pomiń menu

Scenariusz – ocena budżetu obywatelskiego miasta/gminy

Ścieżka przeznaczona dla mieszkanek i mieszkańców miast/gmin, w których budżet obywatelski już działa, ale nie były prowadzone działania mające na celu ocenę i poprawę jego standardów lub działania takie były prowadzone w stopniu niewystarczającym.

Poziom 1

Krok 1. Przeprowadźcie ewaluację
Na podstawowym poziomie Waszym zadaniem będzie przeprowadzenie społecznej (lub we współpracy z władzami gminy/miasta) ewaluacji budżetu obywatelskiego. Przy wsparciu koordynatorki lub koordynatora, samodzielnie lub we współpracy z władzami przygotujcie formularz oceny budżetu. Przeprowadźcie wywiady lub zorganizujcie spotkania z mieszkankami i mieszkańcami, na których zbierzecie opinie na temat budżetu obywatelskiego w Waszej gminie/miejscowości.

Krok 2. Opracujcie zebrane wyniki
Spiszcie wyniki ewaluacji w formie raportu.

Krok 3. Informujcie o wynikach
Upublicznijcie wyniki Waszej diagnozy w lokalnych mediach, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także na spotkaniu z mieszkańcami i mieszkankami oraz władzami.

Poziom 2

Krok 1. Zbierzcie opinie osób zaangażowanych w realizację budżetu obywatelskiego w Waszym mieście/gminie
Zapytajcie, co o budżecie obywatelskim sądzą radni i radne, urzędnicy i urzędniczki, wnioskodawcy i wnioskodawczynie, a także osoby głosujące na zgłaszane projekty.

Krok 2. Przeanalizujcie zebrane informacje
Opracujcie zebrane opinie w formie raportu. Odnieście je do standardów prawnych i merytorycznych budżetów obywatelskich.

Krok 3. Wypracujcie rekomendacje
Na podstawie zebranych opinii wypracujcie rekomendacje zmian w lokalnym budżecie obywatelskim. Nie zapomnijcie o przekazaniu rekomendacji mieszkankom i mieszkańcom oraz władzom samorządowym.
Przedstawienie wyników oceny powinno mieć miejsce podczas zorganizowanej publicznej debaty lub np. podczas sesji rady miasta. Podejmijcie wysiłki, aby opracowane przez Was rekomendacje zostały przez władze przyjęte i wprowadzone do regulaminu budżetu obywatelskiego.