Pomiń menu

Scenariusz – wdrażanie budżetu obywatelskiego miasta/gminy

Ścieżka przeznaczona dla osób chętnych podjąć się działania zmierzającego do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w swoim mieście lub gminie, w których jego utworzenie nie jest obowiązkowe.

Krok 1. Przygotujcie argumenty
We współpracy z koordynatorem lub koordynatorką przygotujcie postulaty dotyczące wdrożenia budżetu obywatelskiego, opracujcie główne założenia tego procesu i argumenty na rzecz jego wprowadzenia. Rozważcie również potencjalne argumenty przeciwne – dzięki temu już na samym początku zorientujecie się, gdzie projekt wymaga dopracowania.

Krok 2. Zorganizujcie spotkanie dla mieszkańców i mieszkanek
Zorganizujcie spotkania dla mieszkańców i mieszkanek na temat budżetu obywatelskiego i powołajcie na nim grupę roboczą na rzecz wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Waszej gminie/mieście. Do współpracy zaproście przedstawicieli różnych środowisk – dziennikarzy, aktywistów, przedstawicieli lokalnych organów władzy, w tym z poszczególnych dzielnic czy osiedli.

Krok 3. Promujcie Wasze pomysły
Przygotujcie artykuł na temat budżetu i wyślijcie go do lokalnych mediów. Korzystajcie z mediów społecznościowych.

Krok 4. Znajdźcie sojuszników i sojuszniczki
Przeprowadźcie rozpoznanie potencjalnych sojuszników i sojuszniczek wdrożenia budżetu obywatelskiego – sprawdźcie, kto może Wam pomóc w staraniach na rzecz podjęcia uchwały. Równocześnie wysłuchajcie głosów sceptycznych, co pomoże Wam rozpoznać ewentualne przeszkody, które może napotkać wdrożenie budżetu obywatelskiego.

Krok 5. Przedstawcie pomysł władzom
Przygotujcie i przedstawcie władzom miasta/gminy oficjalną petycję na rzecz wyodrębnienia budżetu obywatelskiego w budżecie miasta/gminy. Na tym etapie możecie też poruszyć temat wyodrębnionego budżetu obywatelskiego na pule dotyczące całości miasta/gminy albo części w postaci jednostek pomocniczych (takich jak dzielnice, osiedla). Pamiętajcie, że budżet obywatelski umożliwia nie tylko realizację projektów dotyczących całego miasta czy całej gminy!

Krok 6. Poznajcie opinie burmistrza oraz radnych
Zorganizujcie spotkanie z władzami na temat budżetu obywatelskiego, na którym zaproponujecie plan działania.

Krok 7. Namówcie władze do powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego
Celem zespołu będzie wypracowanie zasad budżetu obywatelskiego i procedur przebiegu procesu jego wdrażania. Warto zadbać o wewnętrzne zróżnicowanie zespołu, by uwzględniał perspektywę możliwie najszerszej grupy mieszkańców.

Krok 8. Lobbujcie za podjęciem uchwały
Namawiajcie radnych do podjęcia uchwały rady miasta/gminy o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego, uwzględniającą ustalenia podczas Waszych wcześniejszych przygotowań.