Pomiń menu

Dołącz do akcji!

Bo pomysły są od tego… aby realizować je na całego! Nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos

Remonty miejskich plaż, otwieranie świetlic osiedlowych, warsztaty pisania projektów, relacje na żywo z sesji rady i sąsiedzkie festyny – w taki sposób wolny czas spędzają uczestnicy naszej akcji. Wykorzystują oni swoją energię dla dobra otoczenia. Akcja to do tej pory ponad 1800 uczestników i grup z prawie 1000 miejscowości w całej Polsce. Teraz możecie do nich dołączyć i Wy!

Uczestnictwo w Akcji to nie tylko szansa na nagrodę Super Samorząd, porady ekspertów i szkolenia na temat demokratycznych instrumentów działania. To przede wszystkim frajda ulepszania Waszych miejscowości i gmin wspólnie z setkami grup z całej Polski!

Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy zarejestrować się na naszej stronie!

Bierzecie po raz pierwszy udział w akcji?

Zarejestruj się

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Byliście już w akcji i macie już konto?

Zaloguj się zielone

………………………………………………………………………………………………………………………………….

a następnie po zalogowaniu:

Wybierz województwo pomarańczowe

___________________________________________________________________________________________

Warto dołączyć do akcji!

Dla wielu osób pojęcia takie jak uchwała o inicjatywie lokalnej, sesja rady miejskiej czy budżet obywatelski brzmią tajemniczo. Tymczasem uczestnicy akcji Masz Głos widzą w nich narzędzia realizacji swoich pomysłów. W chęci do działania na rzecz najbliższego otoczenia „maszgłosowcy” nie są osamotnieni. Jak podkreśla Marek Solon-Lipiński, w opracowaniu „Zmiany w nastawieniu Polaków do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji” przygotowanym dla Fundacji Batorego – aktywność uczestników akcji jest przykładem rosnącego zaangażowania mieszkańców w życie swoich społeczności. Podczas gdy w badaniach CBOS z 2002 roku tylko 50% osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że ludzie tacy jak oni mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi czy miasta, działając wspólnie z innymi, w 2014 było to już 80% osób.

Brakuje miejsca zabaw dla dzieci? To je stwórzmy

Za liczbami kryją się poszczególni ludzie – ich problemy i sukcesy, takie jak historia grupy ADSUM z Chomiąży. W 2016 roku grupa zainspirowała władze samorządowe do przyjęcia uchwały o inicjatywie lokalnej, a następnie na jej podstawie ożywiła wiejską świetlicę. Dzięki współpracy władz i mieszkańców gmina zyskała nie tylko miejsce zabaw dla dzieci, ale i narzędzie, które ułatwi przyszłą współpracę władz i mieszkańców. Z kolei dzięki współdziałaniu pracowników biblioteki w Barcinie z urzędnikami miejskimi w mieście został wprowadzony i wypromowany budżet obywatelski – w pierwszej edycji zagłosowało ponad 22% uprawnionych! W Słupsku przestrzeń publiczna jest natomiast prawdziwie publiczna – Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje zaprosiło mieszkańców i mieszkanki do dyskusji i spacerów badawczych, na bazie których władze podjęły interwencje w dzielnicy.

Pasja, współpraca i zabawa, towarzyszą wprowadzaniu i praktykowaniu demokratycznych rozwiązań. Tym właśnie jest działanie na rzecz otoczenia. Jak ważne jest zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek we współdecydowanie o rozwoju ich miejsca zamieszkania przypomniał Jerzy Buzek podczas gali wieńczącej zeszłoroczną edycję Akcji. „Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, by obywatele poczuli, że coś od nich zależy, że mają wpływ na rzeczywistość. Demokracja to jest system dla ludzi, dla obywateli, dla tych, którzy tworzą wspólnotę” – mówił premier do uczestników Gali. „Bez samorządu nie byłoby tego, co się dzieje, ale bez mieszkańców nie byłoby samorządu!” – podsumowały pracownice Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, która w 2016 roku wywalczyła nagrodę Super Samorząd.

Poznaj korzyści z udziału w akcji i zapoznaj się z jej przebiegiem

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!