Pomiń menu

Eksperci-praktycy

Eksperci-praktycy

Jeśli potrzebujesz porady w jakieś sprawie związanej z aktywnością społeczną, możesz skorzystać z pomocy ekspertów-praktyków akcji Masz Głos. To doświadczeni uczestnicy tego projektu, często laureaci nagrody Super Samorząd, z dużym doświadczeniem aktywistycznym i wielu przypadkach trenerskim. Wszyscy zdążyli się wyspecjalizować w konkretnych dziedzinach działania, np. statutach sołectw, promocji działań społecznych, działań dla osób z niepełnosprawnościami. Skorzystaj z ich doświadczenia, skontaktuj się z tymi, których doświadczenie może być dla Ciebie przydatne – zaproś na spotkanie online/stacjonarne, warsztaty, wizytę studyjną.

Krystyna Adamenko, w akcji Masz Głos od 2018 roku. Jest założycielką i prezeską Fundacji Pięknolesie (gmina Żary, lubuskie). Wraz z Fundacją organizuje naukę pływania, kolonie, warsztaty dla dzieci. Współpracuje z seniorami wiejskimi przy aktywizowaniu ich do działania, np. w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu. Jako trenerka kompetencji cyfrowych i trenerka ABC Przedsiębiorczości chętnie pokaże jak usprawnić pracę organizacji z pomocą darmowych narzędzi cyfrowych, omówi platformy i generatory wniosków, pokaże jak reklamować się w internecie. Kontakt: [email protected], 606 706 627

Aneta Brdyś, w akcji Masz Głos od 2016 roku. Jest prezeską Stowarzyszenia Przyjaciół Świętego Mikołaja, wspierającego uczniów, rodziców i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole (woj. wielkopolskie). Prowadzi też Szkolne Koła Wolontariatu ukierunkowane na działania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Chętnie podzieli się praktyczną wiedzą na temat organizacji imprez i wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnościami, pozyskiwania pieniędzy na działania od lokalnych firm i instytucji, nawiązywania pozytywnych relacji w środowisku lokalnym, aktywizowania młodzieży, arteterapii. Kontakt: [email protected], 63 27 20 45

Beata Jakubiak, w akcji Masz Głos od  2013 roku. Jest prezeską Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” – laureata nagrody Super Samorząd (2013). Spełnia się też jako sołtyska Wójtowa (woj. warmińsko-mazurskie), założycielka i wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wójtowie Wójtowianki, liderka grupy Odnowy Wsi Wójtowo i wiceprezeska Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Barczewo. Najlepiej czuje się w tematach aktywizacji terenów wiejskich, odkrywania ich mocnych stron, pracy stowarzyszeń i pracy sołtysów. Pomoże założyć koło gospodyń wiejskich i znaleźć pomysł na jego działanie. Zna się też na opiece nad osobą niepełnosprawną w warunkach domowych. Kontakt: [email protected], 602 486 476

Andrzej Kumor, w akcji Masz Głos od 2021 roku. Jest zaangażowany w działania seniorów, z którymi prowadzi Klub Seniora w Pawonkowie (woj. śląskie). Organizuje koła zainteresowań, spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi, które robi przy udziale instytucji publicznych. Jest laureatem Super Samorząd (2021). Chętnie podzieli się doświadczeniem i wiedzą dotyczącą organizowania działań dla seniorów, kontaktami z urzędami, jednostkami publicznymi i pozarządowymi w kwestiach organizacyjnych różnego rodzaju przedsięwzięć. Kontakt: [email protected], 724 107 821

Barbara Łasińska, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Jest prezeską Stowarzyszenia RAZEM DLA KONARZEWA z Wielkopolski – laureata nagrody Super Samorząd (2019), zajmującego się animacją społeczną, edukacją obywatelską, integracją międzypokoleniową. Ma doświadczenie w działaniach na rzecz poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej, organizacji inicjatyw oddolnych. Chętnie zmotywuje do działania, zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się myśl, że się nie da. Kontakt: [email protected], 506 565 551

Zbigniew Mieszkowski, w akcji Masz Głos od 2018 roku. Jest związany z Fundacją Będzie Dziko z Rzeszowa (woj. podkarpackie), opiekującą się drzewami – zna się na działaniach i procedurach związanych z ich ochroną. Chętnie pomoże we wszystkim, co ma ocalić drzewa. Kontakt: [email protected], 728 082 963

 

Barbara Mońko-Juraszek, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Wraz z Fundacją TRYBIK jest laureatką nagrody Super Samorząd (2018) za wolontariat ponad granicami, czyli za szerzenie wolontariatu w dwóch gminach. Fundacja, której jest prezeską, zajmuje się m.in. wolontariatem, działaniami prozdrowotnymi, pomocowymi (w pandemii było to szycie maseczek, teraz – pomoc uchodźcom, nauka języka polskiego). Chętnie podzieli się doświadczeniem na temat budowania wolontariatu, kontaktu z władzą lokalną i mieszkańcami, organizacji imprez środowiskowych: zbiórek charytatywnych, loterii i innych form pozyskiwania pieniędzy na działania. Kontakt przez Fundację Batorego: [email protected], 796 332 133

Robert Niedzwiecki, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Powołał Stowarzyszenie „Projekt Radomir”, którym kieruje od początku działalności jako prezes. Na co dzień jest sołtysem Obierwi w gminie Lelis (woj. mazowieckie). W ramach Stowarzyszenia promuje zdrowy styl życia, organizuje turnieje i imprezy integracyjno-sportowe, sieciuje i szkoli lokalne organizacje, w tym koła gospodyń wiejskich, a także sołtysów i liderów lokalnych. Jest bardzo aktywny w internecie: prowadzi kilkanaście stron tematycznych, administruje grupami na Facebooku. Chętnie pomoże w założeniu grupy lub strony na Facebooku. Kontakt: 607 084 012, [email protected], https://www.facebook.com/projektRadomir

Mirosław Noga, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Jest prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna (woj. dolnośląskie), specjalizującego się w integracji mieszkańców, działaniach na rzecz dostępności lokalnego samorządu, jawności działań wójta. Stowarzyszenie wyegzekwowało m.in. przestrzeganie przez samorząd gminy takich przepisów jak wolny wstęp mieszkańców na komisje rady, możliwość nagrywania sesji. Chętnie pomoże w sporządzaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w celu wyegzekwowania jawności. Kontakt: [email protected]

Paweł Pietrzak, w akcji Masz Głos od 2010 roku. Wraz z Młodzieżową Radą Miejską w Olsztynku (woj. warmińsko-mazurskie) jest laureatem nagrody Super Samorząd (2012). Działa w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Koło w Olsztynku, grupie nieformalnej Młodzi aktywnie Lokalni. Jest aktywnym społecznikiem i wolontariuszem gminy Olsztynek. Zawodowo zajmuje się współpracą Gminy Stawiguda z organizacjami społecznymi. Podzieli się wiedzą na temat młodzieżowych rad, organizacji wolontariatu, koordynacji projektami, komunikacji w mediach społecznościowych i przez strony internetowe, organizacji eventów, marketingu, montażu video i fotografowania. Kontakt: [email protected], 500 897 175

Janina Piwowarczyk, w akcji Masz Głos od 2016 roku. Prezeska stowarzyszenia Nasze Osiedle Ścigały,  które działa na rzecz społeczności lokalnej, osób starszych; zajmuje się też aktywnością na rzecz praw człowieka. Współorganizowała konsultacje społeczne, organizowała spotkania międzypokoleniowe, współprowadziła – i nadal to robi – Telefon Wsparcia dla Seniorów ze Śląska. Ma doświadczenie w zakresie zasad funkcjonowania i standardów gminnych rad seniorów. Podzieli się wiedzą na temat inkluzywności i różnorodności, ale też dyskryminacji i stereotypów istniejących w naszym społeczeństwie, pomoże w zorganizowaniu Żywej Biblioteki lub spotkań międzypokoleniowych. Kontakt przez Fundację Batorego: [email protected], 796 332 133

Wiolka Piwowarska, w akcji Masz Głosie od 2014 roku. Jest fundatorką i prezeską Fundacji PasjoDzielnia (woj. świętokrzyskie), w której skupia się na działaniach wzmacniających kobiety, liderki/liderów społecznych i osoby z pasjami. Organizuje bieg wDECHĘrun, treningi sportowe dla kobiet, survivale, Przegląd Najlepszych Niezależnych Krótkich Filmów Świata GRAND OFF połączony z dyskusjami o tematyce prawoczłowieczej, wizyty studyjne, warsztaty rękodzielnicze  (tworzenie mydeł, kul do kąpieli, malowanie na tkaninach). Pomoże w prowadzeniu fanpage’a organizacji, w organizowaniu nieszablonowych działań na wsiach (np. biegi, impreza plenerowa, survival) i jak zacząć mówić o prawach kobiet/ człowieka w środowisku wiejskim, skąd brać pieniądze na inicjatywy. Kontakt: [email protected], 505298943

Alicja Rymszewicz, w akcji Masz Głos od 2017 roku. Dwukrotna laureatka nagrody Super Samorząd (2018, 2019), którą dostała z Forum Sołtysów „Gromada” za działania wpierające współpracę sołectw z władzami samorządowymi. Jest założycielką i prezeską Stowarzyszenia Trygort nad Mamrami, organizującego m.in. warsztaty artystyczne, koncerty, wystawy i zajęcia sportowe. Jest też sołtyską Trygortu (woj. warmińsko-mazurskie). Chętnie pomoże w tworzeniu strategii rozwoju sołectwa, rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją funduszu sołeckiego, w przygotowywaniu nowych statutów sołectw, w pracy nad angażowaniem mieszkańców do działań. Kontakt przez Fundację Batorego: azmijewsk[email protected], 796 332 133

Małgorzata Ryszewska i Łukasz Rydzyński, w akcji Masz Głos od 2019 roku, w której działania zaczęli od likwidacji wyspy ciepła w Radomiu (woj. mazowieckie), za co dostali nagrodę Super Samorząd (2020). Reprezentują Stowarzyszenie Zielona Akcja, w którym zajmują się m.in. ekologią, turystyką, działaniami w obronie i na rzecz zieleni miejskiej, rozwojem ogrodnictwa miejskiego. Organizują spacery edukacyjne, pikniki o tematyce ekologicznej i różnego rodzaju warsztaty. Chętnie podzielą się doświadczeniem z ekologii, ochrony środowiska, turystyki, animacji ogrodnictwa miejskiego, w zapobieganiu skutkom zmian klimatycznych. Kontakt: [email protected], 798 606 961

Teresa Rysztak, z akcją Masz Głos związana od 15 lat. Emerytowana polonistka, od zawsze mieszkanka wsi na Pomorzu, inicjatorka, założycielka i prezeska Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”. Zdobyła z nim tytuł Super Samorząd (2019). Najlepiej czuje się w działaniach aktywizujących lokalną społeczność, w akcjach pomocowych. Chętnie pomoże w zorganizowaniu debaty poruszającej ważne dla danej społeczności problemy, w zorganizowaniu festynu. Poprowadzi imprezę, przygotuje program artystyczny; ma bogaty materiał kabaretowy (o starości). Podzieli się też doświadczeniem w zakresie tworzenia i funkcjonowania gminnej rady seniorów. Kontakt: [email protected]

Adrian Skoczylas, w akcji Masz Głos od 2014 roku. Za największy sukces uważa nagrodę Super Samorząd (2016) za wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Zgierzu i wyróżnienie za publikację protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta i rad osiedli (2017). Jest prezesem Stowarzyszenia EZG (woj. łódzkie), które zajmuje się edukacją obywatelską, promocją zgierskiej kultury i historii, wolontariatem młodzieży i lokalnymi mediami. Może podzielić się doświadczeniem w temacie budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, rad osiedli, angażowania obywatelskiego młodzieży. Chętnie pomoże odnaleźć się w urzędowych zakamarkach (w realnej przestrzeni i na BIP) i w nawiązywaniu kontaktu między organizacjami/grupami nieformalnymi a mediami. Kontakt: [email protected] lub www.facebook.com/adrskoczylas. Telefon przez Fundację Batorego: [email protected], 796 332 133

Anna Maria Szymkowiak, w akcji Masz Głos od 4 lat. Jest fundatorką i prezeską Fundacji Akceptacja, którą założyła dla wspierania osób trans. W Fundacji dąży do tego, by przeciwdziałać wykluczeniu i skutecznie pomagać za pomocą działań w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i profilaktyki zdrowia (głównie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Podzieli się doświadczeniem z pozyskiwania pieniędzy na działania od samorządu, pracy w Komisji Dialogu Obywatelskiego, Radzie Pożytku Publicznego, zespołach eksperckich (np. w Biurze RPO i inicjatywie Nasz Rzecznik), dbania o bezpieczeństwo uczestników organizowanych wydarzeń, upowszechniania wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i automatycznej defibrylacji, pracy z osobami wykluczonymi (w kryzysach bezdomności, uzależnienia, uchodźczym imigranckim). Kontakt: [email protected], 667 863 841

Halina Wojtowicz-Moszyńska, w akcji Masz Głos od 2009 roku. Jest prezeską stowarzyszenia „Zespół Aktywności Społecznej” w Sobieszowie (woj. dolnośląskie), które zajmuje się aktywizacją i integracją społeczną. Chętnie pomoże w sprawach organizacyjnych, obsługi poczty e-mailowej. Kontakt: [email protected]

Bożena Wola, prezeska Fundacji Pszczoła