Pomiń menu

Inicjatywa lokalna

Wziąć sprawy w swoje ręce, nie czekać aż inni rozwiążą problem, zadeklarować własny wkład – inicjatywa lokalna to mechanizm dzięki, któremu mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Inicjatywa integruje społeczność i pozwala organizować wydarzenia jednorazowe (np. festyn), cykliczne (ciekawe zajęcia w domu kultury) czy stworzyć coś namacalnego (np. zbudować parking).
W Waszej gminie nie ma jeszcze uchwały o inicjatywie lokalnej? Możecie to zmienić!

Scenariusz działania inicjatywa lokalna w formacie PDF


Poziom 1

Krok 1. Zorganizujcie spotkanie pt. „Mieszkańcy z inicjatywą”
Przygotujcie się do zorganizowania spotkania z mieszkańcami pod tematem przewodnim „mieszkańcy z inicjatywą” – określcie formę realizacji spotkania, zaprezentujcie dobre praktyki związane z realizacja inicjatywy lokalnej w innych gminach (pomoże Wam je znaleźć koordynator lub koordynatorka Waszego województwa). Zadbajcie o promocję spotkania oraz dobrze zaplanujcie jego przebieg.

Krok 2. Zorganizujcie spotkania z mieszkańcami, zachęćcie jak najwięcej osób do włączenia się do akcji
Zbierzcie w gminie grupę mieszkańców, którzy wspierać będą Wasze działania na rzecz rozwoju inicjatywy lokalnej. Wytłumaczcie na czym korzystanie z tego narzędzia i jakie działania mogą być dzięki niemu realizowane. Im więcej osób w Waszej miejscowości będzie świadome tego, czym jest inicjatywa i jakie są jej korzyści, tym łatwiej będzie przekonać władze do przygotowania i przyjęcia uchwały.

Krok 3. Spotkajcie się z władzami
Porozmawiajcie na temat uchwały- wdrożenia prac nad jej przyjęciem, zorganizowania grupy roboczej pracującej nad projektem uchwały. Przygotujcie wcześniej argumentację, w których wypunktujecie korzyści związane z przyjęciem uchwały o inicjatywie. Warto pamiętać, że przyjęcie takiej uchwały jest obowiązkiem ustawowym każdej gminy. Nie warto się więc ociągać.
Wariant podstawowy kończy się spotkaniami z władzami lokalnymi w ramach, którego zaprezentujecie korzyści z wprowadzenia uchwały. Działania możecie realizować dalej lobbując lub wdrażając to narzędzie.


Poziom 2

(może być kontynuacją działań podjętych w wariancie podstawowym lub realizowany może być samodzielnie.)

Krok 1. Wypracujcie założenia do uchwały z mieszkańcami
Wspólnie z władzami powołajcie zespół roboczy z udziałem władz i mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy partycypacyjnie wypracują założenia do uchwały.

Krok 2. Lobbujcie za przyjęciem uchwały- regulaminu realizacji inicjatywy lokalnej
Spotkajcie się z decydentami na poziomie władz gminy i radnych i zaprezentujcie ideę inicjatywy lokalnej.

Krok 3. Wspierajcie konsultacje projektu uchwały
Namawiajcie mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach, promujcie je jak najszerzej; warto też znać przykłady dobrych praktyk z innych miejscowości (zapytajcie koordynatorkę/koordynatora) i skonfrontować je z założeniami konsultowanego projektu.

Konsultacje warto prowadzić etapie:
a) tworzenia założeń (pierwsze spotkanie z mieszkańcami)
b) projektu (drugie spotkanie)
Materiał należy przekazać władzom gminy i radnym.

Krok 4. Złóżcie wniosek o realizację inicjatywy lokalnej
Na podstawie wypracowanych rozwiązań uczestnik Akcji wspiera powołanie grupy inicjatywnej, przygotowuje i składa wniosek na realizację inicjatywy lokalnej w gminie.

Krok 5. Zrealizujcie inicjatywę lokalną (wspólnie z władzami lokalnymi)
Promujcie wspólne działania oraz ten sposób aktywności obywatelskiej.

Potrzebujecie pomocy?
Skontaktujcie się z Waszym regionalnym koordynatorem lub koordynatorką

Scenariusz działania inicjatywa lokalna w formacie PDF