Pomiń menu

Scenariusz – Inicjatywa lokalna

Wariant podstawowy

Krok 1. Zorganizujcie spotkanie pt. „Mieszkańcy z inicjatywą”

Przygotujcie się do zorganizowania spotkania z mieszkańcami i mieszkankami – określcie formę spotkania, zadbajcie o jego promocję i dobrze zaplanujcie jego przebieg, zaprezentujcie na nim dobre praktyki związane z realizacja inicjatywy lokalnej w innych gminach/miastach (pomoże je Wam znaleźć koordynator lub koordynatorka Waszego województwa).

Krok 2. Zorganizujcie spotkania z mieszkańcami i mieszkankami, zachęćcie jak najwięcej osób do włączenia się do akcji

Zbierzcie w gminie/mieście grupę mieszkańców i mieszkanek, którzy wspierać będą Wasze działania na rzecz rozwoju inicjatywy lokalnej. Wytłumaczcie im, na czym polega korzystanie z tego narzędzia i jakie działania mogą być dzięki niemu realizowane. Im więcej osób w Waszej miejscowości będzie świadomych tego, czym jest inicjatywa lokalna i jakie są jej korzyści, tym łatwiej będzie przekonać władze do przygotowania i przyjęcia uchwały jej dotyczącej.

Krok 3. Spotkajcie się z władzami

Porozmawiajcie na temat uchwały o inicjatywie lokalnej z Waszymi lokalnymi władzami – na temat wdrożenia prac nad jej przyjęciem i zorganizowania grupy roboczej pracującej nad jej projektem. Przygotujcie sobie wcześniej argumentację, w której wypunktujecie korzyści związane z przyjęciem uchwały o inicjatywie lokalnej. Pamiętajcie, że przyjęcie takiej uchwały jest obowiązkiem ustawowym każdej gminy/miasta.

Wariant podstawowy kończy się spotkaniem z Waszymi władzami lokalnymi, w ramach którego zaprezentujecie korzyści z wprowadzenia uchwały. Ale działania w tym kierunku możecie realizować dalej – wdrażając to narzędzie lub lobbując na jego rzecz.

 

Wariant rozszerzony

Wariant rozszerzony może być kontynuacją działań podjętych w wariancie podstawowym lub może być realizowany samodzielnie.

Krok 1. Wypracujcie z mieszkańcami i mieszkankami założenia do uchwały

Wspólnie z władzami powołajcie zespół roboczy z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek władz, mieszkańców i mieszkanek oraz przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, którzy partycypacyjnie wypracują założenia do uchwały.

Krok 2. Lobbujcie za przyjęciem uchwały – regulaminu realizacji inicjatywy lokalnej

Spotkajcie się z decydentami i decydentkami na poziomie władz gminy/miasta oraz radnych i zaprezentujcie im ideę inicjatywy lokalnej.

Krok 3. Wspierajcie konsultacje projektu uchwały

Namawiajcie mieszkańców i mieszkanki do wzięcia udziału w konsultacjach, promujcie je jak najszerzej. Zapoznajcie się też z przykładami dobrych praktyk z innych miejscowości (zapytajcie o nie koordynatorkę lub koordynatora Waszego województwa) i skonfrontujcie je z założeniami konsultowanego projektu.

Konsultacje warto prowadzić na etapie:
a) tworzenia założeń do uchwały (pierwsze spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami)
b) tworzenia projektu uchwały (drugie spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami)

Materiał wypracowany w trakcie konsultacji przekażcie władzom gminy/miasta i radnym.

Krok 4. Złóżcie wniosek o realizację inicjatywy lokalnej

Na podstawie wypracowanych rozwiązań wesprzyjcie powołanie grupy inicjatywnej, a następnie przygotujcie i złóżcie wniosek na realizację inicjatywy lokalnej w Waszej gminie/mieście.

Krok 5. Zrealizujcie inicjatywę lokalną (wspólnie z władzami lokalnymi)

Dzięki efektywnej realizacji Waszej inicjatywy lokalnej pomożecie promować wspólne działania władz lokalnych oraz mieszkańców i mieszkanek, a w szczególności ten sposób aktywności obywatelskiej.