Pomiń menu

Klub Aktywnych Radnych

Dzięki wsparciu merytorycznemu z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu samorządu i warsztatom umiejętności dotyczących na przykład komunikacji ze społecznością, radni będą mogli działać sprawniej i efektywniej, a współpraca z nimi będzie łatwiejsza dla mieszkańców. Wypromowanie wizerunku aktywnych, otwartych na dialog radnych, będzie dobrym przykładem dla innych samorządowców. Przybliżenie ich postaci pozwoli uczestnikom akcji zrozumieć racje drugiej strony, ich sposób myślenia oraz warunki prawne, w których działają.
Członkowie Klubu Aktywnych Radnych wspólnie z uczestnikami akcji wezmą udział w dwóch kolejnych szkoleniach stacjonarnych oraz w internetowych webinariach. Szkolenia i webinaria dotyczyć będą między innymi współtworzenia budżetu gminy i kontroli wydawania środków publicznych, praw i obowiązków radnego, komunikacji z mieszkańcami oraz planowania przestrzennego w gminach. Radni będą także dyskutować i dzielić się doświadczeniami poprzez portal społecznościowy oraz zasięgać porad koordynatora.

Działalność Klubu zainaugurowało trzydniowe szkolenie w dniach 4-6 listopada w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie.

Jak dołączyć do Klubu Aktywnych Radnych:
• Jesteś uczestnikiem akcji Masz Głos? Namów radnego, z którym współpracujesz do dołączenia do Klubu.
• Jesteś radnym? Znajdź w swojej gminie grupę uczestniczącą w akcji Masz Głos i nawiąż z nimi współpracę. Możesz też namówić grupy aktywnych mieszkańców do dołączania do akcji.

Więcej informacji: Dariusz Kraszewski, dkraszewski [at] maszglos.pl.

Materiały ze szkolenia Klubu Aktywnych Radnych, które odbyło się w dniach 4-6 listopada 2016.

Dostęp do informacji publicznej – aspekty praktyczne i prawne – Krzysztof Izdebski

Pobierz