Pomiń menu

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to zasięganie przez lokalne władze opinii mieszkanek i mieszkańców przed podjęciem decyzji. Ich przeprowadzenie ma na celu zdobycie informacji o tym, jakie jest zdanie społeczności na dany temat.

Decyzje podejmowane przez władze często mają bardzo duży wpływ na życie mieszkanek i mieszkańców, dlatego ważne jest, aby zapytać wszystkich zainteresowanych o zdanie i wspólnie rozważyć wszelkie „za” i „przeciw”. Konsultacje umożliwiają lokalnej społeczności wyrażenie swojej opinii i udział w decydowaniu o najważniejszych dla gminy sprawach.

Konsultacje społeczne mogą przybierać różne formy – od bezpośrednich spotkań informacyjnych i dyskusyjnych, po zbieranie opinii za pośrednictwem Internetu. Niektóre gminy mają zapisane jedynie ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania konsultacji, w innych natomiast funkcjonują szczegółowe procedury określające, w jaki sposób lokalne władze powinny zasięgać opinii mieszkanek i mieszkańców.

A jak jest w Twojej gminie? Czy lokalne władze pytają Cię o zdanie przed podjęciem ważnych decyzji?

Zobacz scenariusz działania:

Zobacz materiały edukacyjne poświęcone tematyce konsultacji społecznych