Pomiń menu

Scenariusz – Konsultacje społeczne

Krok 1. Stwórzcie grupę roboczą

W grupie pracuje się efektywniej, sprawniej i przyjemniej. Jeśli będzie Was więcej, zyskacie większą siłę przebicia i większą szansę na dojście do porozumienia z władzami gminy/miasta. Ustalcie w grupie harmonogram działań. Podzielcie się zadaniami.

Krok 2. Sprawdźcie, jak wyglądają konsultacje w Waszej gminie/mieście

Dowiedzcie się, jakie były dotychczas tematy konsultacji, w jakiej formie się odbywały, jak mieszkańcy i mieszkanki byli o nich informowani, ile uwag zostało zgłoszonych, które z nich zostały uwzględnione. Możecie to zrobić analizując następujące dokumenty: ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), formularze zgłaszanych uwag i uzyskane odpowiedzi (z uzasadnieniem dlaczego uwaga została przyjęta lub odrzucona). Informacje możecie zbierać również za pomocą ankiet i wywiadów z mieszkańcami i mieszkankami, przedstawicielami i przedstawicielkami lokalnych organizacji, a także urzędnikami i urzędniczkami.

Zorganizujcie następnie dyskusję, na którą zaproście urzędników i urzędniczki, mieszkańców i mieszkanki, a także przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych. Zebrane na takim spotkaniu informacje przyniosą Wam odpowiedź na pytania: co jest konsultowane, jak mieszkańcy i mieszkanki informowani są o konsultacjach i ich wynikach, jaka jest efektywność konsultacji, czyli w jaki sposób (i czy w ogóle) postulaty mieszkańców i mieszkanek są uwzględniane w podejmowanych przez władzę decyzjach.

Krok 3. Porozmawiajcie z wójtem/burmistrzem/prezydentem oraz urzędnikami odpowiedzialnymi za konsultacje

Dzięki tym rozmowom uzupełnicie obraz konsultacji w Waszej gminie/mieście. Dowiecie się, jakie były cele i podstawy prawne konsultacji, w jaki sposób informowano o konsultacjach oraz jakimi metodami były one prowadzone.

Krok 4. Przeanalizujcie zebrane informacje i przygotujcie raport z rekomendacjami do zmian

Złóżcie w urzędzie Wasz raport z rekomendacjami na przyszłość. Porozmawiajcie z przedstawicielami lokalnych władz, jakie są szanse na wdrożenie Waszych zaleceń.

Krok 5. Skonsultujcie swoje propozycje z mieszkańcami i mieszkankami

Zorganizujcie spotkanie, podczas którego porozmawiajcie o Waszych propozycjach zmian. Spotkanie możecie poprowadzić w formie warsztatów. Pamiętajcie, aby uwzględnić w Waszych propozycjach uwagi mieszkańców i mieszkanek oraz aby poinformować ich o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanych uwag.

Krok 6. Zorganizujcie spotkanie z władzami

Przedstawcie Wasz raport z rekomendacjami i namawiajcie władze do ich wdrożenia. Na spotkanie z władzami zaproście mieszkańców i mieszkanki, lokalnych liderów i liderki, przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz lokalne media.

Krok 7. Monitorujcie proces wprowadzania zmian

Informujcie mieszkańców i mieszkanki oraz lokalne media o tym, na ile Wasze postulaty są realizowane. Bierzcie udział w lokalnych konsultacjach, aby zobaczyć, jak nowe procedury działają w praktyce.