Pomiń menu

Kontakt_1

Koordynatorka ds. promocji i kontaktów z mediami

Zofia Nawrocka

Fundacja im. Stefana Batorego
ul.Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel.: |+48| 22 536 02 62
fax: |+48| 22 536 02 20