Pomiń menu

Jak pomagamy?

W akcji Masz Głos otrzymujecie całkowicie bezpłatną pomoc przy wprowadzaniu zmian w waszych miejscowościach:

  • mentoring i doradztwo specjalistów z doświadczeniem w działaniach partycypacyjnych,
  • bieżącą pomoc (telefony, e-maile) koordynatorów w prowadzeniu działań, tworzeniu planu działania, dobieraniu metod działania, w angażowaniu władz lokalnych i mieszkańców, inspiracje i pomysły jak rozwiązać problem,
  • wsparcie w kontaktach z władzami lokalnymi: udział koordynatorów w wybranych spotkaniach, wysłanie listu potwierdzającego udział w akcji Masz Głos do władz samorządów,
  • wsparcie prawne,
  • możliwość działania pod sztandarem ogólnopolskiej akcji i posługiwania się jej logo,
  • wizyty lokalne koordynatorów u uczestników, możliwość udziału koordynatorów w wybranych debatach publicznych, spotkaniach,
  • możliwość udziału w wizytach studyjnych,
  • sieciowanie uczestników i wymianę doświadczeń między nimi,
  • dołączacie do ogólnopolskiej społeczności ludzi z całej Polski, którzy zmieniają swoje gminy na lepsze (m.in. grupa na Facebooku),
  • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych: wojewódzkich, ogólnopolskich (finansujemy dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie),
  • szkolenia i wsparcie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, pomoc w przygotowaniu tekstów i grafik, we współpracy z mediami,
  • dostęp do materiałów informacyjnych (m.in. Karta Praw Mieszkańca, Budżet obywatelski, Inicjatywa Lokalna), promocyjnych (m.in. afisze, wlepki, ulotki, plakaty), webinariów na stronie maszglos.pl,
  • możliwość bezpłatnego zamówienia materiałów drukowanych, np. poradników, ulotek, plakatów, w liczbie potrzebnej do prowadzenia działań lokalnych,
  • mikrogrant (500 zł) na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np.: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami,
  • promocję działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl,
  • współpracę ze środowiskiem otwartych na współpracę z mieszkańcami samorządowców z Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego,
  • szansę na prestiżową nagrodę Fundacji Batorego Super Samorząd i Super Głos; dyplom udziału w akcji.