Pomiń menu

Jak pomagamy?

Jako uczestnicy i uczestniczki akcji Masz Głos otrzymujecie pomoc przy wprowadzaniu zmian w waszych miejscowościach:

WSPARCIE infografikawsparcie merytoryczne – możecie liczyć na porady telefoniczne, e-mailowe lub Skype’owe doświadczonych koordynatorek i koordynatorów z naszych organizacji partnerskich

wsparcie eksperckie  – prawnika/prawniczki, socjologa/socjolożki, z zakresu promocji, konsultowanie uchwał, wsparcie organizacyjne

wizyta u Was (np. eksperta, konsultanta), np: na spotkaniu z mieszkankami i mieszkańcami, na posiedzeniu rady gminy/miasta

– przykładowy scenariusz działania wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów

pomoc w angażowaniu mieszkańców i współpracy z władzami

– możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach: pierwsze spotkanie (wojewódzkie) wprowadza uczestników w tematykę i ułatwia rozpoczęcie działań (wrzesień 2019 r.). Drugie to trzydniowe spotkanie ogólnopolskie (22-24 listopad 2019 r.) – dla najaktywniejszych uczestników i uczestniczek, na którym będziecie mogli poszerzyć wiedzę specjalistyczną, np: z zakresu wykorzystania różnych narzędzi współpracy z władzami, jak fundusz sołecki, dostęp do informacji publicznej itp. Trzecie spotkanie (regionalne w Twoim regionie) ma na celu poznanie wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z danego regiony na temat konkretnych rozwiązań i sposobów wprowadzania lokalnej zmiany (luty-marzec 2020 r.). Na koniec edycji akcji przewidzieliśmy spotkanie ogólnopolskie dla najlepszych uczestniczek i uczestników, przy okazji wręczenia nagrody Super Samorząd (czerwiec 2020 r.)

materiały informacyjne (m.in. Karta Praw Mieszkańca, Budżet obywatelski, Inicjatywa Lokalna) i promocyjne (m.in. afisze, długopisy, ulotki, plakaty), które będziecie mogli wykorzystać podczas realizacji działania

– możliwość otrzymania mikrograntu (do 500 zł), na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami

listy potwierdzające Wasz udział w akcji Masz Głos do przedstawicieli władz Waszych samorządów. Postaramy się zachęcić ich do jak najlepszej współpracy z Wami!

certyfikat udziału w akcji

– możliwość działania pod sztandarem ogólnopolskiej akcji i posługiwania się jej logotypem

promocja działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl

– uczestniczenie w Gali Super Samorząd na Zamku Królewskim i możliwość otrzymania nagrody Super Samorząd

poznanie ludzi z całej Polski, którzy zmieniają swoje gminy na lepsze i będą dzielić się z Wami swoimi doświadczeniami!