Pomiń menu

Jak pomagamy?

W akcji Masz Głos otrzymujecie pomoc przy wprowadzaniu zmian w waszych miejscowościach:

 • wsparcie merytoryczne możecie liczyć na porady telefoniczne, e-mailowe, online i w realu ekspertek i ekspertów z naszych organizacji partnerskich
 • konsultacje z zakresu komunikowania Waszych działań, promocji
 • wsparcie organizacyjne – szkolenia z biura online, pracy z grupą
 • wizyta u Was (eksperta, konsultanta), np: na spotkaniu z mieszkankami i mieszkańcami, na posiedzeniu rady gminy/miasta
 • przykładowy scenariusz działania wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów
 • pomoc w angażowaniu mieszkańców i współpracy z władzami
 • bezpłatne szkolenia
 • materiały informacyjne (m.in. Karta Praw Mieszkańca, Budżet obywatelski, Inicjatywa Lokalna) i promocyjne (m.in. afisze, wlepki, ulotki, plakaty), które będziecie mogli wykorzystać podczas realizacji działania
 • mikrogrant (500 zł) na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami
 • listy potwierdzające Wasz udział w akcji Masz Głos do przedstawicieli władz Waszych samorządów. Postaramy się zachęcić ich do jak najlepszej współpracy z Wami!
 • dyplom udziału w akcji
 • działanie pod sztandarem ogólnopolskiej akcji i posługiwania się jej logotypem
 • promocja działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl
 • szansa na prestiżową nagrodę Fundacji Batorego Super Samorząd
 • kontakty z ludźmi z całej Polski, którzy zmieniają swoje gminy na lepsze i będą dzielić się z Wami swoimi doświadczeniami!