Pomiń menu

Dołącz!

Jeśli chcesz wziąć udział w akcji po raz pierwszyzapisz się!

Jeśli brałaś/-eś już udział w akcjizaloguj się na swoje konto, które już jest w systemie i dołącz do grupy regionalnej na edycję 2021 (po zalogowaniu kliknij tutaj lub przycisk „wybierz grupę” w menu po prawej stronie). Jeśli przy logowaniu nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji „Nie pamiętasz hasła?”, zamiast zakładać zupełnie nowe konto.

Uwaga! Wybranie grupy jest równoznaczne z oświadczeniem, że akceptujesz aktualną Politykę prywatności oraz Regulamin akcji Masz Głos.

Dla kogo jest akcja Masz Głos?

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą aktywnie działać w swojej społeczności i zmieniać najbliższe otoczenie. Jeśli uważasz, że w Twojej miejscowości lub gminie:

  • warto wprowadzić bądź ulepszyć budżet obywatelski lub fundusz sołecki,
  • władze samorządowe powinny być bardziej dostępne dla mieszkanek i mieszkańców – organizować dyżury, udostępniać adresy e-mailowe i numery telefonów, a urzędy dostosować godziny pracy do potrzeb mieszkanek i mieszkańców,
  • mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na wydatki z budżetu,
  • jakiś element przestrzeni publicznej wymaga naprawy albo przydałby się plan zagospodarowania przestrzennego,
  • lokalne instytucje, takie jak domy kultury i biblioteki, powinny uatrakcyjnić ofertę,
  • władze samorządowe powinny być działać bardziej przejrzyście i być otwarte na pomysły mieszkanek i mieszkańców,
  • władze samorządowe powinny w większym stopniu konsultować z mieszkańcami i mieszkankami swoje plany i decyzje
  • brakuje odpowiedniej infrastruktury drogowej lub sprawnego funkcjonowania komunikacji publicznej
  • powinno być więcej inicjatyw lokalnych…

…dołącz, a podpowiemy Ci, jak to osiągnąć!

W akcji Masz Głos mogą działać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i społeczne portale informacyjne oraz grupy mieszkanek i mieszkańców działające przy domach kultury, szkołach, bibliotekach itp. Uczestnikami akcji Masz Głos nie mogą być osoby sprawujące mandaty w organach władz samorządowych.

Na jakie wsparcie możesz od nas liczyć w edycji 2021?