Pomiń menu

Organizator i partnerzy

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego, niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Fundacja Batorego prowadzi akcję Masz Głos od 2006 roku.

Co roku akcja Masz Głos jest realizowana przy regionalnym wsparciu organizacji partnerskich, które mają doświadczenie we wspieraniu mieszkanek i mieszkańców polskich gmin. W edycji 2023 partnerami są: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”.

PARTNERZY AKCJI MASZ GŁOS

w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES jest organizacją pożytku publicznego, która od 2003 roku aktywnie buduje i wspiera grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, uczy samorządowców, jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami społecznymi oraz umożliwia młodym osobom zdobycie nowego doświadczenia poprzez wolontariat.

w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim

.Pracownia Zrównoważonego Rozwoju wspiera samorządy w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych, których rezultatem są akceptowalne społecznie rozwiązania. Zespół organizacji tworzą specjaliści i praktycy w zakresie zarządzania strategicznego, zrównoważonego rozwoju, partycypacji obywatelskiej, ochrony środowiska, socjologii i społecznej odpowiedzialności biznesu z doświadczeniem akademickim, biznesowym i społecznym. Pracowania działa od 2007 roku i przez ten czas zrealizowała kilkaset procesów partycypacyjnych, w całej Polsce. Z akcją Masz Głos współpracowała już przed kilku laty, od 2023 roku wraca do roli koordynatora.

w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim

Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon” jest lubelską organizacją, która adresuje swoje działania przede wszystkim do młodzieży i studentów. W skład zespołu Fundacji wchodzi około 30 osób, zaangażowanych w przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Rokrocznie uczestniczy w nich ponad 5 tysięcy osób. Główne projekty Fundacji obejmują sześć województw w Polsce, ponad 40 lubelskich szkół, cztery uczelnie oraz jednostki Urzędu Miasta Lublin i dotyczą przede wszystkim twórczości, edukacji, animacji.

w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab działa od 2011 w obszarach: partycypacja, badania społeczne i nowe technologie. Koncentruje się na wspieraniu współpracy mieszkańców z władzą samorządową, dialogu obywatelskim oraz wzmacnianiu kompetencji samorządów, innych instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Fundacja ma szerokie doświadczenie w realizacji działań partycypacyjnych z zastosowaniem m. in.: budżetów obywatelskich, szkolnych budżetów partycypacyjnych, konsultacji społecznych, a także w facylitacji spotkań, dyskusji publicznych, prowadzeniu warsztatów konsultacyjnych, współpracy z ciałami doradczymi, radami pożytku publicznego, komisjami dialogu społecznego, radami seniorów. Upowszechnia również obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, petycje, dostęp do informacji publicznej.

w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE działa od 2010 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i wspieranie świadomego, aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Aby tworzyć przyjazną przestrzeń, zespół Stowarzyszenia wykorzystuje działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności organizacja kieruje się transparentnością, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności. W akcji Masz Głos od 2013 roku (jako uczestnicy), od 2021 jako partnerzy.