Pomiń menu

Dostępni samorządowcy 2013

Zgoda i dialog budują. Ale jak budować, gdy szwankuje komunikacja? Gdy decyzje zapadają „za zamkniętymi drzwiami”.
Niedostatki w przepływie informacji wynikają zwykle z braku pomysłu na jego usprawnienie oraz nieświadomości, jak ważna jest komunikacja. Zaproponujcie urzędowi ciekawe i dostosowane do lokalnych potrzeb rozwiązania. Może władze powinny wysyłać do mieszkańców newsletter albo sms-owe zaproszenia na sesję rady gminy? A może lokalna społeczność w ogóle nie zna radnych i warto urządzić spotkanie z nimi na mniej formalnym gruncie, np. podczas pikniku?
Dla kogo?
 
Dla każdego, dla mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Dla grup formalnych i nieformalnych. Szkół, bibliotek, a nawet pojedynczych aktywnych mieszkańców, którym uda się zbudować lokalną koalicję na rzecz zmiany.

Co się wydarzy?
 
Proces rozpisaliśmy „krok po kroku”. Najpierw zbudujecie koalicję. Zaprosicie do niej przedstawicieli lokalnej społeczności oraz władz samorządowych. Wspólnie zdefiniujecie problemy z przepływem informacji oraz zbierzecie pomysły na ich rozwiązanie. Następnie wyniki prac zaprezentujecie  mieszkańcom – zorganizujecie debatę, przeprowadzicie sondaż lub głosowanie. To ważny etap – musicie być pewni, że pomysły mają poparcie ogółu. Być może będziecie musieli je zmodyfikować. Na koniec rezultaty Waszej pracy przedstawicie władzom. Jest duża szansa, że wspólnie wypracowane rozwiązania zostaną wdrożone.
Co oferujemy?
 

współpracę z doświadczoną organizacją – Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, które od 1994  roku lat skupia się na budowaniu kapitału społecznego w Polsce, poprzez wzmacnianie liderów organizacji i społeczności lokalnych. Od 2006 roku, w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór promuje debatę, jako narzędzie rozwiązania lokalnych problemów.
kontakt mailowy, telefoniczny, a nawet wizytę u Was,
porady eksperta,
materiały pomocnicze oraz wzory niezbędnych pism,
materiały promocyjne (m.in. afisze, długopisy), które będziecie mogli wykorzystać podczas realizacji zadania,
szansę na przeszkolenie i możliwość otrzymania mikrograntu na drobne wydatki,
oficjalne wsparcie akcji Masz Głos, Masz Wybór – z nami działa się łatwiej!

 
Tutaj znajdziesz scenariusz zadania “krok po kroku”
Zarejestruj się już dziś i dołącz się do akcji
Jeśli masz już konto, zaloguj się i wybierz zadanie
Kontakt do koordynatorki:

Członkowie grupy

Ta grupa jest prywatna. Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem i złożyć podanie o członkostwo aby dołączyć.