Pomiń menu

Scenariusz zadania Dostępni samorządowcy

Mijają kolejne miesiące, a Ty nadal nie wiesz ile będziesz płacić za wywóz śmieci? W Twojej okolicy budują kolejny supermarket, a Ty nigdzie nie możesz się dowiedzieć na jakich zasadach sprzedawane są gminne działki? Podobno wójt chce zlikwidować szkołę Twoich dzieci, a Ty nie wiesz co o tym sądzą Twoi radni? Próbowałeś odszukać sprawozdanie z przebiegu ostatniej sesji gminy i nigdzie go nie znalazłeś? Chciałeś prosić radnego o interwencję, ale nie mogłeś znaleźć do niego kontaktu?

Tutaj dowiesz się jak zmienić tę sytuację.

1. Poszukaj osób, które mogą mieć podobny problem.

Wykorzystaj do tego lokalne forum internetowe oraz portale społecznościowe, porozmawiaj z sąsiadami. Zastanówcie się wspólnie, jakich informacji najczęściej poszukujecie na stronie Waszej gminy albo w lokalnej prasie. Sprawdźcie, gdzie zazwyczaj gmina publikuje wiadomości i czy łatwo jest się skontaktować z radnymi. Dowiedzcie się czy radni komunikują się i współpracują z mieszkańcami przy rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Na tym etapie pomocą i inspiracją może być Idealny model komunikacji w gminie

2. Przekonaj władze

Zorganizujcie spotkanie, na którym wspólnie z mieszkańcami, radnymi, wójtem/burmistrzem przedyskutujcie Wasze pomysły usprawnienia dostępu do wiedzy o tym, co się dzieje w Waszej gminie i na poprawę kontaktu z radnymi.

W efektywnej organizacji spotkania pomoże Wam załącznik: Jak zorganizować spotkanie

3. Stwórz grupę roboczą

W czasie spotkania stwórzcie grupę roboczą, której zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań usprawniających komunikację z radnymi i urzędem. Mogą to być np.: przejrzysta strona internetowa gminy i Biuletynu Informacji Publicznej, tablice ogłoszeniowe, dostępne protokoły z sesji rady gminy, transmisje sesji on-line lub regularne spotkania z radnymi. Grupa robocza powinna składać się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządowców – gotowych do dalszej współpracy z uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór. Informacje pomocne przy tym działaniu znajdziesz w załączniku: Jak stworzyć grupę roboczą

4. Przedyskutuj pomysły z władzami samorządowymi

Po opracowaniu przez grupę roboczą propozycji rozwiązań, spotkajcie się ponownie z wójtem/burmistrzem, przewodniczącym rady i przewodniczącymi komisji tematycznych. Jeszcze raz przedyskutujcie wszystkie proponowane zmiany. Zadbajcie o to, aby Wasze rekomendacje były uwzględnione w pracach rady gminy!

5. Poznaj opinie mieszkańców

Zbierzcie jak najwięcej podpisów popierających Wasze propozycje. Do składania podpisów można zachęcać w czasie wywiadówki w szkole, przedstawienia, odpustu parafialnego, festynu i innych wydarzeń gminnych. Poproście o pomoc radnych, sołtysów, pracowników szkół i domów kultury. Możecie też poprosić właścicieli sklepów i innych punktów usługowych o zbieranie podpisów w swoich lokalach.

Skontaktujcie się z dziennikarzami lokalnych gazet – może napiszą o Waszym działaniu artykuł.

6. Przygotuj wniosek

Przygotujcie wniosek z propozycjami zmian. Wraz z podpisami poparcia złóżcie go w biurze rady gminy.

  • Możliwość złożenia wniosku przez mieszkańców reguluje statut gminy. Jeśli statut nie przewiduje takiego rozwiązania, to wniosek należy zgłosić za pośrednictwem radnego lub klubu radnych współpracujących z Wami przy realizacji zadania.

Jeśli propozycje zmian wymagają decyzji czysto administracyjnych, mogą one być wprowadzone poprzez zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta i nie wymagają uchwały rady.

7. Monitoruj proces wdrażania

Monitorujcie proces wdrażania przyjętych rozwiązań – m.in. poprzez rozmowy z radnymi, weryfikację gminnych stron internetowych, BIP, prasy lokalnej itp.

W tym przypadku, warto skorzystać z prawa dostępu do informacji publicznej. Pomoże Wam w tym opracowanie:

Dostęp do infomacji publicznej

8. Poinformuj o efektach

Zorganizujcie spotkanie mieszkańców i samorządowców, na którym przedstawione zostaną wypracowane metody i możliwości, dzięki którym obywatele dowiedzą się co się dzieje i jakie działania są planowane w Waszych gminach. Wesprzyjcie radnych w zachęceniu mieszkańców do kontaktu. Wspólnie przekonajcie mieszkańców do korzystania z wprowadzonych udogodnień!

Pomogą Wam w tym załączniki:  Jak prezentować i Jak informować

 

PDF scenariusza do pobrania: Scenariusz Dostępni samorządowcy

 

Kontakt do koordynatorki:
Iwona Ciećwierz
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
e-mail: [email protected]
tel.: 22 556 82 61

 

ZAREJESTRUJ SIĘ DO AKCJI!

ZALOGUJ SIĘ i DOŁĄCZ DO ZADANIA!

 

Wróc do listy zadań