Pomiń menu

Wybory dla każdego 2014

Udział w wyborach to prawo obywatelskie. Warto, aby każdy mógł z niego skorzystać! Oznacza to z jednej strony właściwą organizację samych wyborów, szerokie informowanie o możliwościach udziału w nich, jak również przygotowanie urzędu i otwarcie na wyborców np. poprzez udostępnienie informacji o funkcjonowaniu gminy. Masz Głos Masz Wybór proponuje mieszkańcom ocenę przygotowania do wyborów i zwiększenie przejrzystość kampanii wyborczej.
 
Możecie sprawić, że wybory w Waszej gminie będą dostępne dla każdego!
 

 
Krok 1: Wezwijcie mieszkańców do działania
Poinformujcie, że przystępujecie do akcji Masz Głos Masz Wybór. Dajcie znać mieszkańcom Waszej miejscowości, czym będziecie się zajmować i zachęćcie ich do przyłączenia się do działania. Możecie zrobić to w formie spotkania, dyskusji, dyżuru w kawiarni czy informacji na zebraniu wiejskim bądź zebraniu mieszkańców osiedla.
 
Przydatne materiały:

Jak stworzyć grupę roboczą (więcej)

Kiedy? Kwiecień-maj 2014 roku.
 
Krok 2: Sprawdźcie czy gmina podjęła działania, aby każdy zainteresowany mógł oddać głos w wyborach
Dowiedzcie się w urzędzie gminy, kto odpowiada za organizację wyborów. Oceńcie dostępność lokali wyborczych, miejsc z ogłoszeniami kandydatów. Sprawdźcie jakie informacje na temat wyborów publikowanych są na stronie internetowej urzędu, jak głosowania przez pełnomocnika bądź korespondencyjnego. Pomoże Wam w tym lista pytań ujęta w dokumencie PRZYGOTOWANIE DO WYBORÓW.
Kiedy? Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
 
Krok 3: Podsumujcie zdobytą wiedzę, przygotujcie rekomendacje
 
Zwróćcie uwagę na to, co należałoby ulepszyć w organizacji wyborów, aby większa liczba mieszkańców została lepiej poinformowana o możliwościach oddania głosu oraz aby poprawić stan infrastruktury wyborczej. W listopadzie czekają nas wybory samorządowe. Zbierzcie doświadczenia i przedstawicie je w formie rekomendacji. Może Wam w tym pomóc lista rekomendacji ujęta w dokumencie REKOMENDACJE DOTYCZĄCE LEPSZEGO PRZYGOTOWANIA GMINY DO WYBORÓW.
 
Kiedy? Czerwiec-lipiec 2014 roku.
 
Krok 4: Zorganizujcie debatę, rozmowę o rekomendacjach, promocję w mediach
 
Zorganizujcie dyskusję/debatę o rekomendacjach. Poinformujcie o niej mieszkańców, media. Warto uczynić to we wrześniu-październiku tak, aby urząd gminy, komitety wyborcze, organizacje i sami mieszkańcy mieli czas, aby wprowadzić odpowiednie zmiany. Ważne, aby w tym czasie znaleźć sojuszników, którzy mogą pomóc Wam w realizacji celu, jakim jest ułatwienie mieszkańcom udziału w wyborach.
 
Co możecie zrobić? Między innymi:

zachęcić urząd do publikowania bardziej obszernych informacji o wyborach na stronie internetowej urzędu (procedury, wyszukiwarka lokali)
zwrócić się z prośbą do ośrodków pomocy społecznej, placówek oświatowych i innych publicznych instytucji o zgodę na umieszczenie ogłoszeń wyborczych,
zwrócić się do spółdzielni i zarządów nieruchomości, aby wyznaczyły miejsca na ogłoszenia wyborcze,
zachęcić komitety wyborcze do informowania o godzinach otwarcia lokali, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
monitorować działania urzędnika odpowiedzialnego za organizację wyborów.

Przydatne materiały:

Jak zorganizować spotkanie (więcej)
Jak informować (więcej)

Krok 5: Sprawdźcie co się zmieniło w organizacji wyborów
 
Dowiedzcie się czy Wasze rekomendacje zostały wprowadzone i jak gmina przygotowana jest do wyborów samorządowych. Skorzystajcie raz jeszcze z pytań z listy PRZYGOTOWANIE DO WYBORÓW.
 
Kiedy? Przed wyborami samorządowymi.
 
Krok 6: Podsumujcie udział w akcji Masz Głos Masz Wybór
 
Przygotujcie krótkie podsumowanie Waszych działań. Pomyślcie, aby dowiedzieli się o nich mieszkańcy, media, urzędy. Na podstawie Waszych informacji przygotujemy ogólnopolskie podsumowanie i przekażemy je do instytucji związanych z organizacją wyborów i czuwaniem nad prawidłowością procedur w tym zakresie. Pamiętajcie, że kolejne wybory odbędą się już w 2015 roku!
 
Kiedy? Pod koniec 2014 roku.
 
Przydatne materiały:

Jak informować (więcej)

1. Jeśli nie brałeś jeszcze udziału w akcji: zarejestruj się do akcji, po aktywowaniu przez nas konta zaloguj się, następnie wybierz konkretne zadanie (wchodzisz w interesujące Cię zadanie i w prawym górnym roku klikasz dołącz).
2. Jeśli brałeś już udział w akcji i masz już konto: zaloguj się i wybierz konkretne zadanie (wchodzisz w interesujące Cię zadanie i w prawym górnym roku klikasz dołącz).
3. Jeśli chcecie otrzymać rozszerzone wsparcie (m.in. szkolenie), to na adres [email protected] prześlijcie odpowiedź na pytanie: „Dlaczego chcecie realizować właśnie to zadanie?”
 

Członkowie grupy

Ta grupa jest prywatna. Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem i złożyć podanie o członkostwo aby dołączyć.