Pomiń menu

Moderatorzy

Organizujecie debatę w swojej gminie w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Chcecie, by była ona rzeczywiście przydatnym narzędziem w komunikacji mieszkańców i władz lokalnych?

Możecie skorzystać z pomocy wyszkolonego moderatora!

Poniżej znajdziecie listę moderatorów – skontaktujcie się z nimi i zaproście do siebie! Sami ustalacie warunki współpracy (odpłatna, pro bono), warunkiem jest zwrot kosztów podróży, ale jeśli nie dysponujecie odpowiednimi finansami, skontaktujcie się z koordynatorem swojego działania – jest możliwość uzyskania dofinansowania!

Osoby umieszczone w tabeli są absolwentami Szkoły Moderatorów (więcej), prowadzonej przez Szkołę Liderów.

Imię Nazwisko Województwo, miejscowość Organizacja
Jakub Jagiełło dolnośląskie, Złotoryja Stowarzyszenie Młodzi Demokraci
Założył fundację PiłkaCV, promującą sport i wolontariat wśród młodzieży. Na co dzień współpracuje ze stałym zespołem 25 wolontariuszy. Kontynuuje projekt reaktywacji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Złotoryi. Moderował spotkanie w Urzędzie Miejskim, dyskusję podczas spotkania liderów organizacji pozarządowych z władzami powiatu złotoryjskiego, prowadził konferencję o programie „Erazmus Plus” i lokalne spotkanie o „Solidarności” i wyborach w 1989 roku. Kontakt: [email protected], 661465530
Anna Komsta dolnośląskie, Wleń
Od roku zajmuje się moderowaniem spotkań Komitetu Organizacyjnego 800lecia nadania praw miejskich dla Wlenia. W spotkaniach ujawniają się różnorodne grupy społeczne, interesy, priorytety. To sprawia, że praca przy debatach jest bardzo intensywna. Jednocześnie jest wielką szansą wzmocnienia kompetencji i umiejętności moderatorskich. Kontakt: [email protected], 608403480
Piotr Michałowski dolnośląskie, Oleśnica Gminny Ośrodek Kultury
Jest związany z Wędrującym Forum Kultury DOLNY ŚLĄSK. Prowadzi spotkania partnerów Forum. Jako Kierownik Domu Kultury w GOK Oleśnica prowadzi rozliczne zebrania wiejskie, a także spotkania projektowe (krajowe i zagraniczne). Realizowanym obecnie największym projektem jest partnerstwo w LLP GRUNDTVIG, również prowadzi tam spotkania. W marcu br. miał okazję współprowadzić warsztatowe spotkanie nt. sieciowania, podczas NieKongresu Animatorów Kultury w Warszawie, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Kontakt: [email protected], 66319119
Edyta Dobosz Maciuk lubelskie, Trzeszczan Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
Po zakończeniu Szkoły Moderatorów prowadziła kilka lokalnych debat, pomagając dyskutantom dokładnie zdiagnozować problemy i szukać rozwiązań spornych kwestii. Kontakt: [email protected], 791183052
Jadwiga Niedbała lubelskie, Bełżec Stowarzyszenie na Rzecz Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska
Jako moderatorka, miała okazję prowadzić spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Organizowała również debatę dotyczącą komunikacji w gminie Bełżec. Kontakt: [email protected], 661317725
Jolanta Podwysocka łódzkie, Zgierz Fundacja Twórczy, Aktywni
Lokalna liderka i animatorka życia społecznego. Poprowadziła szereg spotkań z mieszkańcami Zgierza, m.in. w zakresie partycypacji i komunikacji z mieszkańcami, finansowaniu kultury, oferty dla seniorów. Dotąd na spotkaniach był obecny prezydent miasta oraz jego zastępcy, a także przedstawiciele wydziałów UM, Rady Miasta i kilkudziesięciu mieszkańców. Spotkania stają się punktem wyjścia do dyskusji i dalszych działań. Jolanta prowadzi również cykliczne spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza. Kontakt: [email protected], 512969912
Rafał Łęczyński małopolskie, Kalwaria Zebrzydowska Nasza Kalwaria
Na co dzień pracuje w lokalnym Domu Kultury. Nabyte umiejętności wykorzystuje w pracy codziennej oraz podczas działań w organizacjach pozarządowych. Współpracując z portalem NaszaKalwaria.pl i Inicjatywą Paragraf 18, zapoczątkowali akcję zmiany statutu gminy Kalwaria Zebrzydowska. W wyniku ich działań w gminie doszło do referendum. Kontakt: [email protected], 604274346
Wojciech Olszewski małopolskie, Alwernia Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia
Zdobyte umiejętności wykorzystał przede wszystkim podczas prowadzenia debaty dotyczącej rewitalizacji rynku w Alwerni. Doświadczenie moderatorskie zdobył też prowadząc debaty i spotkania młodzieży z władzami gminy, kiedy pojawił się pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, a także podczas spotkań rodziców dzieci klas pierwszych z burmistrzem à propos ilości tworzonych w szkole klas Kontakt: [email protected], 600948326
Iwona Ciećwierz mazowieckie, Warszawa Szkoła Liderów
Prowadzi zebrania wiejskie, debaty tematyczne dotyczące istotnych lokalnie problemów dot. komunikacji na linii mieszkańcy samorząd. Prowadzi spotkania dla młodzieży oraz warsztaty z działań lokalnych. Kontakt: iwona.cieć[email protected], 22 5568261
Michał Czapski mazowieckie, Warszawa Fundacja Dobrych Rozwiązań
Zawodowo zajmuje się prowadzeniem spotkań, moderacją i mediacją. Prowadził m.in. spotkania związane z wprowadzaniem Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie, były to konsultacje społeczne i spotkania preselekcyjne oraz debaty publiczne autorów projektów do BP z mieszkańcami. Michał zajmuje się również prowadzeniem mediacji wielostronne i społeczne. W najbliższym czasie (okres wyborów samorządowych i je poprzedzający) będzie realizował projekt na terenie 5 województw. Kontakt: [email protected], 501516156
Małgorzata Dobrowolska mazowieckie, Warszawa Fundacja Dobrych Rozwiązań
Prowadzi spotkania moderowane i warsztaty konsultacyjne z zakresu ochrony środowiska (sieć Natura 2000, tworzenie PZO, nowe inwestycje). Wpisana na Listę Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, gospodarczych i społecznych. Prowadzi warsztaty dot. mediacji i partycypacji oraz zajęcia ze studentami dot. polubownych metod rozwiązywania sporów i konfliktów. Kontakt: [email protected], 501225884
Urszula Herbich mazowieckie Fundacja Civis Polonus
Kontakt: 791968980
Katarzyna Kaszuba mazowieckie, Mława Mławskie Forum Aktywnych Kobiet
Organizowała spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z dziennikarzami. Ostatnio zaangażowała się w działania prowadzone z młodzieżą. Zrealizowała projekt, w ramach którego młodzież przez 1,5 roku wydawała gazetkę i co miesiąc organizowała debaty i spotkania. W sumie udało się przeprowadzić 16 takich spotkań. W Miejskim Domu Kultury w Mławie prowadzi własną audycje w lokalnym radio 7, a w ramach niej debaty pt. „Publicystycznie o kulturze”. Kontakt: [email protected], 698695141
Dorota Kutyła mazowieckie, Warszawa Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Od czasu ukończenia Szkoły Moderatorów, miała okazję prowadzić spotkanie dotyczące mniejszości. Kontakt: [email protected], 601353806
Halina Wolska mazowieckie, Warszawa Fundacja Dobrych Rozwiązań
Wielokrotnie moderowała spotkania z mieszkańcami związane z wdrażaniem budżetu partycypacyjnego w dzielnicach Warszawy. Prowadzeniem spotkań zajmowała się jeszcze przed uczestnictwem w Szkole Moderatorów, ma bogate doświadczenie w prowadzeniu a różnych spotkań w środowisku samorządowców. Kontakt: [email protected], 602395612
Kuba Radzewicz mazowieckie/pomorskie, Warszawa Civis Polonus
Moderował debatę podczas wojewódzkiego spotkania Rad Młodzieżowych, organizowaną przez Fundację Civis Polonus. Umiejętności moderatorskie szlifował też podczas Gali Konkursu „Nauczyciel z Klasą” gdzie na zaproszenie organizatorów prowadził panel dotyczący skutecznej współpracy nauczycieli z młodzieżą. Kontakt: [email protected], 514247512
Ryszard Nowak opolskie, Korfantów Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów
Od zakończenia Szkoły Moderatorów, prowadził debatę „Porozmawiajmy o budżecie” w Gminie Korfantów, moderował również spotkania „Korfantowskiego Otwartego Stołu”. Regularnie prowadzi spotkania twórców ArtFriedlandianum. Kontakt: [email protected], 782098555
Bożena Szulc-Busińska podlaskie, Nowinka Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej Wspólnota Puszczy
Na terenie swojej gminy przeprowadziła kilkanaście spotkań z mieszkańcami, dotyczących między innymi przeprowadzenia referendum gminnego, a także wielu innych ważnych dla wspólnoty kwestiach. Kontakt: [email protected], 606994434
Janusz Barszczewski warmińsko – mazurskie Portal Wyborca.pl
Kontakt: [email protected]; [email protected], 505797733
Jarosław Skórski warmińsko – mazurskie, Olsztyn Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Zatorze
Od czasu zakończenia Szkoły Moderatorów, prowadził spotkania w regionie, ważne dla społeczności lokalnej. Ma doświadczenie w prowadzeniu spotkań z zakresu spraw budżetowych, a także zmian przestrzeni publicznej (zagospodarowanie placu Dunikowskiego w Olsztynie). Kontakt: [email protected], 883318065
Katarzyna Luch wielkopolskie Aktywny Lwówek
Kontakt: [email protected], 608289351
Agnieszka Rzeźnik wielkopolskie, Tarnowo Podgórne Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Działa społecznie w Radzie Rodziców Szkoły i Przedszkola często reprezentując interesy rodziców w rozmowach z dyrekcją. Od ukończenia Szkoły Moderatorów przeprowadziła cztery spotkania ważne dla społeczności lokalnej. Kontakt: [email protected], 604562893