Pomiń menu

Przestrzeń dla wszystkich

Denerwujesz się, że tu, gdzie mieszkasz nie jest zielono, brakuje miejsc do spotykania się? Ulica służy tylko samochodom, bo zapomniano o pieszych i rowerzystach? A może masz już dość wszechobecnego chaosu reklamowego? Masz na to wpływ! Zgłoś się do zadania ‘’Przestrzeń dla ludzi’’ i zmieniaj swoją okolicę.

Scenariusz działania przestrzeń dla wszystkich w formacie PDF


Poziom 1

Krok 1. Spotkajcie się z mieszkańcami i władzami (np. pod tytułem: „Tu mieszkam – tu zmieniam”)

a) Porozmawiajcie o jakości przestrzeni publicznej w gminie (mieście) – jak zrobić, aby przestrzeń była przyjazna mieszkańcom, pokażcie dobre praktyki i inne przykłady z akcji Masz Głos – pomoże Wam je znaleźć koordynator lub koordynatorka

b) Przeprowadźcie wstępną diagnozę – zbierzcie potrzeby, opinie i oczekiwania mieszkańców dotyczących zmian w przestrzeni

c) Wspólnie podejmijcie decyzję, co dalej, przedstawcie korzyści jakie płyną z udziału w akcji Masz Głos na poziomie rozszerzonym.

Jak wybrać miejsce i formę spotkania przedyskutujcie z koordynatorem lub koordynatorką Akcji Masz Głos w Waszym województwie – na pewno przekaże Wam również listę niezbędnych działań.
Po analizie głosów mieszkanek i mieszkańców możecie wybrać obszar, który chcecie zmienić na lepsze. Najlepiej taki, z której będzie mogło korzystać wiele osób, np. zaniedbany plac, plaża, niezagospodarowany teren, zapuszczony skwer lub inny teren zielony.

Krok 2. Działania w przestrzeni
Zorganizujcie wydarzenie, np. piknik, happening, kawiarenkę na środku ulicy czy placu, wspólne czytanie książek, gazet, obiad – coś co pokaże, zwróci uwagę na to, że przestrzeń publiczna jest ważna dla mieszkanek i mieszkańców, że może wyglądać inaczej, że można w niej przebywać, spędzać czas, że ulice są nie tylko dla kierowców.

Poziom 2

Krok 1. Wybierzcie obszar, przestrzeń, temat zmiany
Przeanalizujcie:

  • strategię rozwoju gminy, plan rozwoju lokalnego
  • głosy od mieszkańców np. po spotkaniu z poziomu podstawowego
  • wnioski ze spotkań z osobą/osobami odpowiedzialnymi za dane zagadnienie/temat

Krok 2. Przeprowadźcie diagnozę, analizę danych zastanych

  • Sprawdźcie, kto jest właścicielem obszaru/terenu, który wybraliście. Taką informację można otrzymać w urzędzie gminy / miasta. Jeżeli właścicielem jest gmina, to można otrzymać w urzędzie gminy / miasta.
  • Sprawdźcie jaką funkcję przeznaczono dla tego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest uchwalony) lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Może się zdarzyć, że wybrany teren ma już konkretne przeznaczenie np. pod budowę drogi, domów czy budynków usługowych.
  • Zweryfikujcie strategię rozwoju gminy i/lub plany rozwoju lokalnego miejscowości – czy w tucj dokumentach uwzględniono wybrany przez Was teren, a jeśli tak to w jakim kontekście?
  • Przeprowadźcie barometr społeczny – analizę czy w sprawie danego tematu (obszaru/terenu) są jacyś zwolennicy czy przeciwnicy, kim są, jak z nimi rozmawiać, jaką prezentują postawę zagorzałą, aktywną czy może bierną? Czy są osoby neutralnie podchodzące do zagadnienia?
  • Do właściwego przeprowadzenia diagnozy warto wykorzystać materiały Masz Głos
    – porozmawiajcie z koordynatorem Akcji Masz Głos na Wasze województwo – na pewno pomoże Wam zaplanować odpowiednie działania

Krok 3. Zaproście do współpracy grupę osób, która pomoże w realizacji zadania
Podzielcie się funkcjami – wybierzcie osoby odpowiedzialne za promocję, organizację spotkania, osobę prowadzącą spotkanie z mieszkańcami i władzami lokalnymi, osoby odpowiedzialne za kontakty w zależności od grupy docelowej oraz koordynatora czuwającego nad całością działań.

Krok 4. Spotkajcie się z „właścicielem terenu”, czyli wójtem (burmistrzem/prezydentem)
Poinformujcie o Waszym pomyśle, przekonajcie do współpracy. Postarajcie się zainteresować waszym przedsięwzięciem lokalnych radnych i innych decydentów, np. radnych powiatu, sejmiku oraz liderów opinii społecznej.
O tym, z kim i o czym rozmawiać, jak powinno wyglądać takie spotkanie porozmawiajcie z koordynatorem Akcji Masz Głos na Wasze województwo – na pewno zarekomenduje jakieś rozwiązania.

Krok 5. Zainteresujcie pomysłem mieszkańców
W miejscu, które chcecie zmienić, warto zorganizować małe wydarzenie: piknik, koncert, happening, wspólne sprzątanie.

Krok 6. Zadbajcie o promocję
Zainteresujcie sprawą lokalne media. Może właściciele sklepów zgodzą się na powieszenie plakatów? Wykorzystaj internet – może warto założyć bezpłatnego bloga lub stronę na Facebook’u?

Krok 7. Zorganizujcie otwarte spotkanie z mieszkańcami i władzami lokalnymi
Jego celem jest zebranie opinii mieszkańców – jakich zmian oczekują w wybranym miejscu. Jeśli nastawienie samorządowców jest pozytywne, może uda się zorganizować spotkanie w urzędzie. W sytuacji, gdy lokalni włodarze niechętnie lub obojętnie patrzą na pomysł, zorganizujcie spotkanie niezależnie, jest jednak ważne, aby w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz. Pamiętajcie też, aby zaprosić jak najbardziej różnorodną grupę mieszkańców, a także media.
Jak wybrać miejsce i formę spotkania przedyskutujcie z koordynatorem Akcji Masz Głos na Wasze województwo – na pewno przekaże Wam również check-listę niezbędnych działań.

a. Wybierzcie starannie termin spotkania (upewnijcie się czy nie ma w tym czasie konkurencyjnej „imprezy”, czy godzina jest odpowiednia dla grup mieszkańców, na których obecności szczególnie wam zależy).
W zależności od liczby osób spotkanie może trwać od 2 do 4 godzin. Wybierzcie moderatora spotkania i osoby prowadzące dyskusję w grupach (jeśli przyjdzie dużo mieszkańców).

b. Po przywitaniu gości, przedstawieniu celu, planu spotkania i roli uczestników zaprezentujcie przestrzeń (zdjęcia, krótki opis), którą wspólnie chcecie zmienić. Poproście, by uczestnicy spotkania wpisali się na listę obecności i zostawili do siebie kontakt (e-mail, telefon komórkowy) – wtedy łatwo będzie przekazywać im informacje (smsem lub e-mailem).

c. Kluczowym momentem spotkania jest dyskusja z udziałem mieszkańców. Taką dyskusję dobrze jest poprowadzić w zespołach – kilku lub kilkunastoosobowych.

d. Zespoły w pierwszej kolejności identyfikują użytkowników wybranej przestrzeni np.: młodzież w wieku 12-17 lat, osoby w wieku średnim, seniorzy, rodziny z dziećmi. Potem określają potrzeby wskazanych grup użytkowników. Przykład – grupa użytkowników: młodzież; potrzeby – gry rekreacyjno-terenowe, słuchanie muzyki, możliwość spotykania się. A następnie zespoły wyznaczają funkcje wybranej przestrzeni np. – miejsce do gier, do słuchania muzyki, do spotkań. Na koniec należy przedstawić podsumowanie wyników pracy wszystkich grup (takie podsumowania można też zrobić po każdym z etapów pracy zespołów).

e. Poinformujcie zebranych o dalszych działaniach. Zaproście też zainteresowanych mieszkańców i urzędników do ściślejszej współpracy. Powstanie w ten sposób zespół roboczy, który będzie pilotować dalsze działania.

Krok 8. Upowszechnijcie wypracowaną koncepcję
Po spotkaniu przygotujcie raport zawierający propozycje dotyczące wybranego obszaru/terenu (kto będzie użytkownikiem, jakie są potrzeby użytkowników, jakie funkcje ma pełnić wybrany teren), a także w miarę możliwości wstępny szkic zagospodarowania tego terenu (np. mapa z wrysowanymi elementami).
Raport powinien być napisany w sposób zwięzły, językiem zrozumiałym dla wszystkich. Zadbajcie, by do raportu dołączyć zdjęcia wybranego miejsca (jak wygląda teraz), mapy, wizualizacje z funkcjami zaproponowanymi przez mieszkańców.
Raport powinien być zamieszczony w dostępnym miejscu (np. na stronie internetowej lub na Facebook’u) – a informacje o tym, gdzie go można znaleźć należy przekazać uczestnikom spotkania (pamiętajmy o liście obecności), a także władzom.
Warto zamieścić taki raport na stronie Akcji Masz Głos.
Uczniowie lokalnej szkoły w ramach zajęć plastycznych mogą przygotować np. model przestrzenny zagospodarowanego placu, parku, czy zieleńca na drugie spotkanie.

Krok 8. Zorganizujcie drugie otwarte spotkanie z mieszkańcami i władzami lokalnymi
Zaprezentujcie na nim koncepcję przygotowaną przez mieszkańców – ważne, aby wizualizacje były czytelne dla zwykłego mieszkańca. Oddajcie głos uczestnikom spotkania i spisujemy ich uwagi. Podczas spotkania wybierzcie, np. rodzaj ławki, zieleni, oświetlenia, miejsc do siedzenia. Poproście władze o wypowiedź na temat możliwości budżetowych i w miarę możliwości o terminy realizacji przedsięwzięcia.
Po spotkaniu koncepcję zagospodarowania przestrzeni wraz z uwagami przekażcie władzom lokalnym.

Krok 9. Informujcie i angażujcie mieszkańców
O każdej decyzji władz informujcie mieszkańców, a monitorujcie czy został już wyznaczony terminu realizacji zadania. Jeśli zostanie podjęta pozytywna decyzja to koniecznie zaangażujcie mieszkańców do pomocy w prostych pracach np. przy sadzeniu kwiatów, rozłożeniu trawy, malowaniu. Warto zaplanować uroczyste otwarcie z udziałem najbardziej zainteresowanych użytkowników.

Potrzebujecie pomocy?
Skontaktujcie się z Waszym regionalnym koordynatorem lub koordynatorką

Scenariusz działania przestrzeń dla wszystkich w formacie PDF