Pomiń menu

Scenariusz zadania Fundusz sołecki

Chcesz zorganizować święto wsi, dofinansować wyposażenie świetlicy wiejskiej albo ustawić wiaty na przystankach? Zauważasz potrzeby w Twojej miejscowości i chcesz coś zrobić, aby je zaspokoić? Skorzystaj z możliwości, jakie daje fundusz sołecki!

Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki to Twoje pieniądze! Fundusz sołecki, to kwota określona w budżecie gminy, zagwarantowana dla poszczególnych sołectw, na przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą pomóc w realizacji wielu pomysłów – można np. zbudować nowy lub odnowić już istniejący plac zabaw, zakupić sprzęt specjalistyczny dla OSP albo wyposażyć lokalną świetlicę w sprzęt i materiały edukacyjne. Z funduszu sołeckiego możecie również naprawić uliczne oświetlenie, dołożyć do remontu gminnej drogi przebiegającej przez Waszą wieś lub zorganizować spotkanie mieszkańców. Katalog możliwości jest bardzo szeroki, tak jak zakres zadań realizowanych przez gminy.

  • Pamiętajcie: decyzję na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego mogą podjąć tylko i wyłącznie mieszkańcy sołectwa!

Więcej na temat funduszu sołeckiego znajdziesz w USTAWIE O FUNDUSZU SOŁECKIM i W OPRACOWANIU – FUNDUSZ SOŁECKI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Jak skorzystać z funduszu sołeckiego? Prześledźmy kolejne kroki zadania.

1. Sprawdź czy w Twojej gminie jest fundusz sołecki

Informacje o tym znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Z pewnością wiedzą o tym również radni/radne czy sołtysi/sołtyski. Warto pamiętać, że możesz zapoznać się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi funduszu sołeckiego! Scenariusz ten w pierwszej kolejności kierujemy do samorządów, w których podjęta została uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.

2. Zorganizuj spotkanie mieszkańców

Zanim podczas zebrania wiejskiego podejmiecie wiążące decyzje dotyczące funduszu sołeckiego, warto wcześniej spotkać się i podyskutować o pierwszych pomysłach. Warto je zapisać, przygotować wstępne kosztorysy i pomyśleć nad uzasadnieniem przedsięwzięć. Najlepiej, aby spotkanie mieszkańców odbyło się kilka tygodni przed właściwym zebraniem wiejskim. W przypadku wątpliwości będzie czas na ewentualne zasięgnięcie porady czy dany pomysł czy można sfinansować z funduszu sołeckiego. O czym należy pamiętać na tym etapie:

  • Przygotuj informację dla mieszkańców sołectwa na temat funduszu sołeckiego. Napisz o jakiej kwocie będziecie decydować.
  • Porozmawiaj z sołtysem, w jaki sposób dotrzeć z informacjami o funduszu sołeckim do wszystkich mieszkańców Twojej miejscowości. Być może w sołectwie funkcjonuje już dobry sposób komunikowania się z mieszkańcami – np. sołtys oprócz naklejania zwyczajowych ogłoszeń wysyła także SMSy.
  • Warto dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców sołectwa. Także do tych, którzy na co dzień nie biorą aktywnego udziału w życiu wsi (np. mieszkają na uboczu bądź ze względu na podeszły wiek rzadziej uczestniczą we wspólnych wydarzeniach). Zwyczajowo informuje się przez wywieszenie ogłoszeń i przez tzw. kurendę – pisemną informację podawaną od domu do domu. Warto jednak zastanowić się nad osobistym odwiedzeniem każdego domu przez sołtyskę/sołtysa. Wtedy każdy mieszkaniec poczuje się zaproszony. Można też do tego działania zaangażować młodzież. Ogłoszenia dobrze jest powiesić w miejscach, w których często bywają mieszkańcy – na przystanku autobusowym, w sklepie, przy kościele. Warto spotkać się z aktywnymi mieszkańcami w Twojej miejscowości, radą sołecką i sołtysem/sołtyską.

W przeprowadzeniu tego działania może Wam pomóc załącznik: Jak informować

3. Poinformuj mieszkańców o zebranych pomysłach i terminie zebrania wiejskiego

Po spotkaniu ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani o zebranych pomysłach oraz o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie kosztorysów przedsięwzięć, a także o terminie zebrania wiejskiego, na którym zapadną wiążące decyzje.

  • Treść zawiadomienia o spotkaniu określa statut sołectwa – są to zazwyczaj miejsce i termin zebrania wiejskiego oraz termin, w jakim zawiadomienie o zebraniu powinno dotrzeć do publicznej wiadomości. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podawać większą liczbę informacji istotnych dla mieszkańców.

4. Weź aktywny udział w zebraniu wiejskim

Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy podejmują decyzje o tym, co chcą sfinansować z funduszu sołeckiego, musi odbyć się do końca września. Do 30 września sołtysi mają czas na przekazanie uchwalonych wniosków o fundusz sołecki do urzędów gmin. Dobre zebranie wiejskie daje wszystkim mieszkańcom realną możliwość udziału w podejmowaniu decyzji. Wymaga to możliwie licznego uczestnictwa mieszkańców, ich aktywnego udziału (propozycje mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy sołectwa) i zakończenia zebrania konkretnymi postanowieniami.

Informacje o tym kiedy i w jaki sposób poinformować mieszkańców o zebraniu wiejskim, kto powinien je prowadzić, wreszcie ile osób powinno być obecnych, aby w pierwszym bądź drugim terminie zebranie było ważne, znajdują się w statucie sołectwa. Jeśli chcesz wspierać mieszkańców, warto abyś wcześniej zapoznał/a się z tym dokumentem – z pewnością jest on dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy.

  • Ważne: raz podjętej decyzji nie można już zmienić. Nie są władni zmienić jej ani mieszkańcy, ani sołtys, ani urzędnicy gminni czy radni. Decyzja o przeznaczeniu funduszu sołeckiego jest dla wszystkich wiążąca.

Po zebraniu należy poinformować wszystkich mieszkańców o tym, co się na nim działo. Można np. nagrać przebieg zebrania i umieścić nagranie na stronie internetowej. Informacja o tym, co się wydarzyło może zachęcić osoby, które nie uczestniczyły w zebraniu, do zaangażowania się w przyszłości. Dla osób, które były obecne na zebraniu, przedstawienie informacji podsumowującej będzie sygnałem, że warto brać udział w zebraniach, ponieważ organizatorzy biorą odpowiedzialność za swoje słowa. O tym jak to zrobić, możecie przeczytać w NAGRYWANIE PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

5. Monitoruj realizację funduszu sołeckiego

Do 30 września sołtys przekazuje uchwalony wniosek o fundusz sołecki do wójta bądź burmistrza. Do obowiązków wójta bądź burmistrza należy sprawdzenie wniosku pod względem formalnym. Kryteria poprawności wniosku określone są w ustawie o funduszu sołeckim. Jeśli wniosek spełnia kryteria formalne, przedsięwzięcia w nim ujęte wpisywane są do uchwały budżetowej.

Przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego są realizowane w kolejnym roku kalendarzowym. Na wykonanie przedsięwzięć gmina ma cały rok. Warto na bieżąco śledzić jak Wasze pomysły są realizowane.

  • Pamiętaj: gmina zobowiązana jest na żądanie przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz udzielić informacji o terminie ich wykonania!

W narzędziowniku znajdziesz opracowania, które mogą Ci się przydać podczas działań w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.

PDF scenariusza do pobrania: Scenariusz Fundusz sołecki

ZAREJESTRUJ SIĘ DO AKCJI!

ZALOGUJ SIĘ i DOŁĄCZ DO ZADANIA!

 

Wróc do listy zadań