Pomiń menu

Stowarzyszenie "Tęcza"

Organizacja niesie pomoc osobom: bezdomnym, bezrobotnym, uzależnionym, matkom samotnie wychowujących dzieci, uchodźcom, starszym, przewlekle chorym, chorym na nowotwory. Współdziałamy z organami Władzy i Administracji Państwowej i Samorządowej oraz Organizacjami Społecznymi, Sportowymi, Oświatowymi, Jednostkami Penitencjarnymi, Związkami Wyznaniowymi. Ostatnio zorganizowaliśmy debate z władzami miasta Łęczna i senatorem RP Stanisławem Gogaczem na temat zalet funkcjonowania organizacji pożytku publicznego oraz utworzenia Centrum Troski o Rodzinę.