Pomiń menu

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku

Od 31 maja 2010r. jesteśmy Stowarzyszeniem Cztery Pory Roku zarejestrowanym w KRS. W latach 2008-2010 organizowaliśmy Akcję Szlachetna Paczka w Knurowie we współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA z Krakowa. W ciągu 3 lat pomogliśmy 176 rodzinom potrzebującym z naszego miasta. W ubiegłym roku natomiast zorganizowaliśmy następujące działania i akcje: 1. Akcja Masz Głos Masz Wybór - po raz pierwszy w niej uczestniczyliśmy; 2. Warsztaty Teatralne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych; 3. Akcja Szlachetna Paczka; 4. Dzień Dobrych Uczynków; 5. i pomagaliśmy w organizacji Półkolonii letnich dla dzieci w Parafii Cyryla i Metodego w Knurowie. Naszymi celami są: - aktywizacja mieszkańców w każdym wieku i z każdej warstwy społecznej, wyrównanie szans - promocja i rozwój wolontariatu - tworzymy też Centrum Wolontariatu w Knurowie - edukacja obywatelska - podejmowanie działań na rzecz wykluczonych społecznie,w tym bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin wieloproblemowych.