Pomiń menu

Beata Jackowiak

jestem mediatorem i społecznikiem. Wspieram głównie samotne matki, ubogie rodziny w kontaktach z instytucjami, urzędami, rodziny eksmitowane. Doradzam, piszę pisma, reprezentuję w urzędach. Działam także w RR Szk. Podst nr 9 i Gimnazjum 56. Współpracuję z RO Święty Łazarz. Udało mi się poprawić bezpieczeństwo uczniów szk. podst. nr 9 poprzez wywalczenie wysepek spowalniających przed szkołą i odpowiednich znaków. Zorganizowałam akcję zbierania podpisów w obronie ROD im. Marii Curie-Skłodowskiej i planu zagospodarowania terenu. Współpracuję z Organizacjami Pozarządowymi : obecnie Stowarzyszenie Łazarz zakorzenieni w tradycji.Działam w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty, do niedawna także w KDO przy W. Zdrowia. Byłam członkiem zespołu roboczego w tych komisjach, który opracowywał rozdzielenie środków finansowych pozyskanych z budżetu miasta dla projektów i zadań, oraz innych ważnych kwestii, itp.

Co nowego?