Pomiń menu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Brody

Organizacja działa od 2000 roku. Nasze Stowarzyszenie zrealizowało kilkanaście projektów w tym dwa w ramach programu „Partnerstwo miast i obywateli” sfinansowane przez Fundację im. Roberta Boscha, we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego. Głównym celem naszych zamierzeń jest zwiększenie potencjału gospodarczego gminy i pobudzenie aktywności mieszkańców. Realizowaliśmy imprezy promujące gminę oraz wydawaliśmy publikacje promocyjne, organizowaliśmy wielokrotnie kursy językowe dla bezrobotnych, organizowaliśmy wystawy i atrakcyjne formy spędzania czasu dla młodzieży. s