Pomiń menu

Portal Polskaliberalna.net

Portal wolnościowy Merkuriusz Polski - Polskaliberalna.net powstał w lutym 2008 roku z inicjatywy grupy członków stowarzyszenia Forum Liberalne. Celem portalu było integrowania środowisk liberalnych i demokratycznych i inicjowanie dyskusji na ważne z punktu widzenia liberałów tematy. Obecnie redaktorem naczelnym portalu jest Bogumił Kolmasiak - założyciel i pomysłodawca portalu. Za przygotowanie wydania zagranicznego - Merkuriusz World - odpowiada Agnieszka Gmiter. Zastępcą redaktora naczelnego, odpowiadającym za tematykę ekonomiczną i strategię rozwoju portalu jest Adam Fularz. Portal współpracuje z publicystami z różnych opcji. Piszą u nas m.in. dr hab. Robert Gwiazdowski - prawnik i ekonomista, dr Piotr Dwojacki, Sławomir Potapowicz - sekretarz Rady Naczelnej SD, Paweł Kręzołek - b. redaktor naczelny Polskaliberalna.net i popularny bloger Azrael. Cykl poświęcony małym formacjom politycznym prowadzi bloger Plankton Polityczny. Publikujemy również przedruki z bloga Pawła Piskorskiego. Portal był współorganizatorem wielu imprez i debat z cyklu "Spotkania Liberałów". Rozmawialiśmy o przyszłości liberałów w Polsce, stanie demokracji, polityce narkotykowej, rynku medialnym. Portal jest finansowany ze składek redakcji.

Co nowego?