Pomiń menu

Dobrze dla Dobrego

Nieformalna grupa działania"Dobrze dla Dobrego" powstała dosyć niedawno. Jest to grupa składająca się z 10 osób, którym leży na sercu dobro mieszkańców wsi, i którzy chcą poprzez swoją działalność wpłynąć na wygląd wsi i na jakość życia społeczności wiejskiej.Są pełni zapału i gotowości do pracy i współpracy z lokalnym samorządem. hasłem przewodnim jest fragment "ody do młodości"...."Zestrzelmy myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy".

Co nowego?