Pomiń menu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki

1.Prowadzimy od 2004r Niepubliczną Szkołę Podstawową - na prawach szkoły publicznej 2.Od 2005 roku realizowaliśmy róże projekty, drobne granty typu: - "Masz pomysł podziel się posiłkiem" dwa razy - Firma "DANONE" - "Działaj lokalnie IV" Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie - "Równać szanse" Fundacji Rozwoju im. J.A.Komieńskiego - "Teaching smool grants" Fundacji NIDA - "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej" projekt ze środków EFS I MEN w ramach SPO RZL 2004-2006