Pomiń menu

Stowarzyszenie Dyliżans Kulturalny

Organizacja zajmuje się przede wszystkim organizowaniem imprez kulturalnych i turystycznych, głównie związanych z muzyką country i turystyką rowerową. Nie mniejsze znaczenie dla niej ma działalność edukacyjna i obywatelska, w zwłaszcza w zakresie budowania społeczeństwa lokalnego i wyzwalania inicjatyw lokalnych w środowiskach i rożnych grupach społecznych, np. udział w realizacji projektu "Odważyli się być Polakami- śladami pionierów polskiej spółdzielczości". W centrum naszego zainteresowania są także problemy związane z funkcjonowaniem lokalnych samorządowych władz, a zwłaszcza dialogu między władzą a mieszkańcami. Stowarzyszenie działa od czerwca 2006 r. i ma już na swoim koncie kilka sukcesów, w tym w przedwyborczej kampanii "Masz głos- masz wybór".