Pomiń menu

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS - organizacja pozarządowa zarejestrowana 15 maja 2002 roku. Celem CRIS jest pobudzanie społecznej i obywatelskiej aktywności, promocja animacji społecznej, ekonomii społecznej, wolontariatu. CRIS prowadzi ośrodek wsparcia dla organizacji pozarządowych, jest organizacją pożytku publicznego, instytucją szkoleniową i grantodawczą. Prowadzi badania trzeciego sektora i aktywności społecznej w województwie śląskim. Siedzibą CRIS jest Rybnik.