Pomiń menu

Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA

Do czołowych celów realizowanych przez Stowarzyszenie należą: - wspierania organizacji pozarządowych działających w warunkach niezależności, - aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu oraz negatywnym zjawiskom na rynku pracy, - integracja europejska, - wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju regionalnego, w zakresie kultury i gospodarki, - działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Udział w poprzednich edycjach