Pomiń menu

Świętochłowickie Towarzystwo Samopomocy

Organizacja działa od roku 2000 w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, skupionych w jednej dzielnicy - Lipinach, ale nie tylko. Enklawy ubóstwa i patologii społecznej znajdują się też w innych obszarach miasta i zostały zdiagnozowane oraz objęte kompleksowym programem rewitalizacyjnym. Działania naszej organizacji włączają się do głównego nurtu prac poprzez: - przeciwdziałanie bezrobociu / prowadzenie Gminnego Centrum Informacji/ - prowadzenie kursów dla bezrobotnych kobiet / fundusze EFS przy współpracy z Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie/ - wcześniej przeprowadzenie akcji informacyjnej poprzedzającej przystąpienie Polski do UE -w ostatnim roku wycieczki dzieci z rodzin zagrożonych patologią do stadniny koni - materialne i rzeczowe wspieranie dzieci z rodzin patologicznych, które uprawiają sport.