Pomiń menu

Fundacja Choroszcz w działaniu

Fundacja Choroszcz w dzialaniu powstala w styczniu 2014 roku z inicjatywy dwóch mieszkanek Choroszczy chcących zmiany, poprawy sytuacji bytowej zarówno dorosłych mieszkańców tej gminy jak i żyjących w niej dzieci. Fundacja ma na celu angażowanie społecznosci lokalnej w dzialania popraeiające oraz zmieniające otoczenie w którym zyjemy. Chcemy pokazac i nauczyc mieszkancow wspolnego działania oraz uświadomić mieszkańców gminy Choroszcz, iż poprzez wspólne działania mamy wpływ na to co dzieje się w naszej gminie. Zależy nam na podniesieniu standardów życia, poprawę warunków bytowych, znaczną edukację młodzieży oraz angażowanie młodzieży w procesy zmian, na które to również oni- jako młodzi ludzie mają wpływ, poprzez swoje działania i angażowanie się we wszelkiego tylu akcje. Pierwszym naszym działaniem był udział w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez Fundację Aviva i wyjście z inicjatywą otwarcia w Choroszczy Parku Rodzinnego - plac zabaw dla dzieci i siłownia Outdoor, kolejnym etapem jest stworzenie projektu Młodzież w działaniu i promowanie wartości tolerancji, poszanowania praw drugiego człowieka, prawa do odmiennej orientacji, wyznania. Kolejną rzeczą jest zorganizowanie warsztatów z zakresu komunikacji, sposobów radzenia sobie se stresem i wpływie postrzegania innego człowieka poprzez jego wygląd, ubiór. Ostatnim etapem jest ukazanie innych kultur poprzez aktywne spotkania z przedstawicielami innych kultur i wyznan oraz wyjazdy. Jest to etap , w którym obecnie się znajdujemy. Chcemy promowac aktywne uczestniczenie i wpływanie na to , co dzieje się wokół nas.