Pomiń menu

Fundacja Energia jest w Nas

W ramach swojej działalności staramy się aktywizować lokalne społeczności, zbliżać mieszkańców sołectw i wsi. Głównie poprzez organizację sportowych zajęć integracyjnych, jak również różnego rodzaju lokalnych wydarzeń aktywizujących i integracyjnych. Poprzez aktywizację i sport propagujemy również zdrowy styl życia oraz postawy abstynenckie wobec alkoholu, narkotyków i używek.