Pomiń menu

Fundacja Kamyk

Fundacja powstała w zeszłym roku jako nieformalna grupa rodziców działającą na rzecz dzieci ze szkoły we wsi Stare Załubice. W tym roku udało się zarejestrować Fundacje w KRS. Celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży poprzez wspieranie w rozwoju ich talentów oraz budowanie więzi rodzinnych, społecznych i kulturowych. Misja: Naszymi działaniami edukacyjnymi i społecznymi zapisujemy się w sercach ludzi. Zorganizowaliśmy wyjazdy dzieci na basen, wycieczkę rowerowa, zajęcia pozalekcyjne matematyczno-przyrodnicze, wyjazd do teatru. Chcemy aby dzieci ze wsi miały większe możliwości rozwoju. Dążymy do wyrównania szans.