Pomiń menu

Fundacja NORMA

Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania NORMA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Została powołana przez grupę młodych specjalistów, którzy poprzez swoje doświadczenie chcieliby nieść pomoc dzieciom i rodzicom stykającymi się z różnymi problemami. Naszym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie zainteresowań młodych ludzi, edukację w zakresie bezpieczeństwa a także szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne umożliwiające rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych, czyli działania prewencyjne. Postrzegamy je jako szanse na budowanie szczęśliwego życia w rodzinie jak i życia w zgodzie z samym sobą. W naszej Fundacji można skorzystać z zaplecza wykwalifikowanej kadry, w tym pedagogów, psychologów, prawników, którzy służą pomocą i wiedzą w zakresie działań naszej organizacji.

Udział w poprzednich edycjach