Pomiń menu

Fundacja Nowoczesna Gmina

Fundacja Nowoczesna Gmina powstała, by szerzyć wśród Mieszkańców ideę samorządności, zachęcać do brania udziału w debatach, zebraniach osiedlowych oraz wyborach. Członkowie Fundacji udzielają się w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności (stworzenie nocnego połączenia z Poznaniem, protesty przeciwko powstaniu biokompostowni). Fundacja bierze także czynny udział w imprezach kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych. Zamierzamy rozpocząć cykl spotkań- debat z Mieszkańcami o tematyce gminnej oraz samorządowej.

Co nowego?