Pomiń menu

Fundacja Ars Vivendi

Fundacja nasza wspiera i inicjuje działania z szerokiego spektrum życia codziennego, dotyczących m.in. bezdomności, uzależnień, jak również inicjatyw obywatelskich i społecznych, służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, a także tych podejmowanych na rzec świadomości i postaw obywatelskich, poprzez poprawę wiedzy w zakresie prawa (samorządowego) i dyplomacji. Dużą wagę przywiązujemy do inicjowania działań zmierzających w kierunku dbałości o miejsca pamięci męczeństwa osób, grup społecznych i narodowych, mając nadzieję, iż przyczyni się to, do zrozumienia różnych postaw wobec ogólnoludzkich problemów (religii) i zagadnień historii.