Pomiń menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach

Biblioteka służy w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy, oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.